Analizy rynkoweBranża spożywcza jabłka

Dynamiczny rozwój przetwórstwa owoców i warzyw w polskim przemyśle spożywczym

W ciągu ostatnich kilku lat sektor przetwórstwa owocowo-warzywnego odnotowuje systematyczny progres i tym samym umacnia swoją pozycję w obrębie gałęzi przemysłu spożywczego w Polsce. Analizując wskaźniki produkcji, średnioroczne tempo wzrostu oszacowane zostało na 4,8%, co zarazem – jak dowodzą dane – silnie koresponduje ze zwiększeniem poziomu eksportu. Polski przemysł spożywczy stawia na jabłka i mrożonki…

Analizy rynkoweBranża spożywcza

Branża spożywcza — wskaźniki wielkości produkcji

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja globalna w sektorze spożywczym w 2015 roku osiągnęła ogółem wartość 214,4 mld złotych, co w stanowi 15,9% wartości produkcji globalnej całego polskiego przemysłu. Potwierdza to zatem po raz kolejny, że przetwarzanie i wytwarzanie żywności oraz napojów stanowi znaczącą gałąź gospodarki w Polsce.

Analizy rynkowe buty odzież

Polski rynek tekstyliów, odzieży i obuwia

Na polskim rynku w 2015 roku działało około 12,7 tys. przedsiębiorstw produkujących odzież, 5,2 tys. firm zajmujących się przemysłem tekstylnym i niemal 3 tys. podmiotów gospodarczych wytwarzających skóry i obuwie. W całej branży zatrudnienie znalazło ogółem 178 tys. osób, których średnie zarobki oscylowały w granicach 2–3 tys. złotych. Produkcja globalna tekstyliów oszacowana została 13,1 mld złotych, odzieży na 10 mld złotych, a skóry i obuwia na 5,2 mld złotych.

Analizy rynkowe Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa w Polsce

Rynek produkcji przemysłowej w Polsce cechuje stały rozwój. Częstokroć optymistyczne prognozy analityków z nawiązką znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wzrosty w skali ostatniej dekady zaobserwować można zarówno we wskaźnikach dotyczących produkcji (przeszło 1,3 bln złotych produkcji globalnej w 2015 roku, co w porównaniu do danych sprzed 10 lat oznacza niemal dwukrotny wzrost).

Analizy rynkowe sprzedaż podzespołów komputerowych

Branża komputerowa w Polsce

W ciągu kilku ostatnich lat sprzedaż komputerów na świecie systematycznie malała. Pomimo globalnych tendencji spadkowych trendy w Polsce były zupełnie odmienne. Przykładowo, w 2014 roku Polacy nabyli o 8% więcej laptopów i desktopów w porównaniu do roku wcześniejszego. Znaczący spadek sprzedaży komputerów odnotowano dopiero w 2016 roku.

Analizy rynkowe przemysl

Polski sektor przemysłowy

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku w Polsce działało nieco ponad 200 tys. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przemyśle (głównie górniczym, wydobywczym, energetycznym, gospodarce wodnej i szeroko rozumianym przetwórstwie). Spośród nich 1% przynależało do sektora publicznego, a 99% stanowiło własność prywatną — przede wszystkim krajową (przeszło 194 tys. firm), a w niewielkim stopniu zagraniczną (3 263 podmioty).

Analizy rynkowe warszawa

Firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2014 roku działalność gospodarczą prowadziły w Polsce 26 464 podmioty, w których ulokowany był kapitał zagraniczny. Jego wartość wyniosła nieco ponad 195 796 mln złotych. Zatrudnienie w tego rodzaju firmach znalazło natomiast przeszło 1,7 mln osób, które pośrednio przyczyniły się do uzyskania przychodów z całokształtu działalności w wysokości ogółem…

Analizy rynkowe firma

Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce

Zgodnie z polskim ustawodawstwem status mikroprzedsiębiorstwa posiada firma, w której co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnionych było nie więcej niż 9 pracowników. Poza tym roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w obrębie tego rodzaju przedsiębiorstwa nie może być wyższy niż równowartość 2 milionów euro. Granicy…

Analizy rynkowe energia wiatraki

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce

Odnawialne źródła energii (tzw. OZE) zyskują w ostatnich latach coraz większe znaczenie w sektorze energetycznym. Wzrost zainteresowania energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (m.in. wiatru, wody, promieniowania słonecznego, biogazów i biopaliw) jest spowodowany przede wszystkim procesem naturalnego wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Towarzyszące ich zużywaniu zanieczyszczanie środowiska naturalnego, szczególnie…

Analizy rynkowe biotechnologia

Biotechnologia w Polsce – podstawowe dane, wskaźniki i trendy

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca w obrębie badań wiedzę z zakresu biochemii, mikrobiologii i inżynierii. Dynamiczny i niesłabnący rozwój w tym obszarze sprawia, że osiągnięcia biotechnologii znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji, przemyśle chemicznym, spożywczym, wydobywczym, a także w ochronie środowiska, leśnictwie i rolnictwie. Firmy prowadzące działalność biotechnologiczną w Polsce Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem zaangażowania…

Analizy rynkowe wypadek ubezpieczenia

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych auto-casco (AC)

Determinanty ubezpieczeń AC Polisy auto-casco stanowią specyficzny produkt na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich zasadniczym celem jest bezpośrednia ochrona majątku w zakresie jego zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub kradzieży. Należy na wstępie zaznaczyć, że właściciele pojazdów nie są na mocy uregulowań prawnych zobowiązani do wykupienia tego rodzaju ubezpieczenia. Z dobrowolności nabycia polisy AC wynika kilka konsekwencji i…

Analizy rynkowe

Ewolucja rynku piwa w Polsce

Tendencje rynkowe Wśród zauważalnych tendencji rynkowych w ostatnich latach jest wyraźny wzrost udziału piw z segmentu economy. Wyniki pokazują, że o ile spada sprzedaż w segmencie Premium, o tyle segment piw ekonomicznych w ostatnich latach wzrósł i utrzymuje się na wysokim poziomie. Polacy coraz częściej wybierają piwa tańsze. Jest to spowodowane spadkiem nastrojów konsumenckich, a także…

Analizy rynkowe piwo

Po jakie piwo sięgają Polacy?

Jak wynika z badania GfK Polonia, przeprowadzonego na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, piwo jest najczęściej konsumowanym napojem alkoholowym w Polsce. Złoty trunek spożywa 63% dorosłych Polaków. Do picia piwa przyznaje się 81% mężczyzn i 46% kobiet. Biorąc pod uwagę przedziały wiekowe, to po piwo najchętniej sięgają Polacy w wieku 30-39 lat – 79%, a…

Analizy rynkowe browar

Browary w Polsce

Według danych The Brewers of Europe w 2013 roku na rynku polskim funkcjonowało 155 browarów. Analizując dane z lat 2008-2013 widać, że liczba browarów dynamicznie wzrasta. W 2008 roku w Polsce funkcjonowało 86 browarów, a więc w ciągu 5 lat nastąpił 80% wzrost. W europejskim zestawieniu Polska jest na 11 miejscu. Przodują Brytyjczycy i Niemcy.…

Analizy rynkowe piwa

Struktura kosztów branży piwowarskiej w Polsce

Jak przyznają eksperci, sam koszt składników oraz produkcji pół litra piwa, to około 20-30 groszy, w zależności od jakości składników. Potwierdzają to przedstawiciele Grupy Żywiec, których wyliczenia wykazują, że 20% ceny stanowią marże handlowców, hurtowników, sklepów. Kolejne 30%, to wydatki na marketing, reklamę oraz transport. Największy koszt, bo 40% ceny stanowią podatki, w tym akcyza.…

Analizy rynkowe piwo

Dystrybucja piwa w Polsce

Charakterystyczny dla polskiego rynku jest niski wolumen sprzedaży w kanale on-trade. Według danych z 2013 roku w Polsce zaledwie 10% piwa sprzedano w pubach, barach, kawiarniach i restauracjach i jest to jeden z najniższych wskaźników wśród krajów Unii Europejskiej. Pod tym względem gorzej od Polski wypadają tylko kraje bałtyckie. Dla porównania europejskimi liderami sprzedaży piwa…

Analizy rynkowe piwo

Dynamika rynku piwa w Polsce

Od 2000 roku rynek piwa w Polsce przechodził dynamiczne zmiany. W ostatnich latach natomiast widać wyraźną stabilizację. Eksperci wskazują, że rynek w Polsce stał się dojrzały. Widać także oznaki nasycenia rynku. Praktycznie od 1990 roku wskaźniki produkcji systematycznie szły w górę. W 1990 roku w Polsce wyprodukowano 11,3 mln hektolitrów piwa, w 2000 roku ten…

Analizy rynkowe piwo

Analiza rynku piwa w Polsce

Charakterystyka rynku polskiego Polski rynek piwa, to jeden z największych rynków w Europie. W 2013 roku w polskich browarach wyprodukowano 40 milionów hektolitrów złotego trunku, co dało trzecie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji i stanowiło 10 % całej produkcji europejskiej. Niekwestionowanym liderem w Europie są Niemcy, które w 2013 roku wyprodukowały 94…