Analizy rynkowe buty odzież

Polski rynek tekstyliów, odzieży i obuwia

Na polskim rynku w 2015 roku działało około 12,7 tys. przedsiębiorstw produkujących odzież, 5,2 tys. firm zajmujących się przemysłem tekstylnym i niemal 3 tys. podmiotów gospodarczych wytwarzających skóry i obuwie. W całej branży zatrudnienie znalazło ogółem 178 tys. osób, których średnie zarobki oscylowały w granicach 2–3 tys. złotych. Produkcja globalna tekstyliów oszacowana została 13,1 mld złotych, odzieży na 10 mld złotych, a skóry i obuwia na 5,2 mld złotych.

Analizy rynkowe Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa w Polsce

Rynek produkcji przemysłowej w Polsce cechuje stały rozwój. Częstokroć optymistyczne prognozy analityków z nawiązką znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wzrosty w skali ostatniej dekady zaobserwować można zarówno we wskaźnikach dotyczących produkcji (przeszło 1,3 bln złotych produkcji globalnej w 2015 roku, co w porównaniu do danych sprzed 10 lat oznacza niemal dwukrotny wzrost).

Analizy rynkowe sprzedaż podzespołów komputerowych

Branża komputerowa w Polsce

W ciągu kilku ostatnich lat sprzedaż komputerów na świecie systematycznie malała. Pomimo globalnych tendencji spadkowych trendy w Polsce były zupełnie odmienne. Przykładowo, w 2014 roku Polacy nabyli o 8% więcej laptopów i desktopów w porównaniu do roku wcześniejszego. Znaczący spadek sprzedaży komputerów odnotowano dopiero w 2016 roku.

Analizy rynkowe przemysl

Polski sektor przemysłowy

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku w Polsce działało nieco ponad 200 tys. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przemyśle (głównie górniczym, wydobywczym, energetycznym, gospodarce wodnej i szeroko rozumianym przetwórstwie). Spośród nich 1% przynależało do sektora publicznego, a 99% stanowiło własność prywatną — przede wszystkim krajową (przeszło 194 tys. firm), a w niewielkim stopniu zagraniczną (3 263 podmioty).

Analizy rynkowe warszawa

Firmy z kapitałem zagranicznym w Polsce

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2014 roku działalność gospodarczą prowadziły w Polsce 26 464 podmioty, w których ulokowany był kapitał zagraniczny. Jego wartość wyniosła nieco ponad 195 796 mln złotych. Zatrudnienie w tego rodzaju firmach znalazło natomiast przeszło 1,7 mln osób, które pośrednio przyczyniły się do uzyskania przychodów z całokształtu działalności w wysokości ogółem…

Analizy rynkowe firma

Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce

Zgodnie z polskim ustawodawstwem status mikroprzedsiębiorstwa posiada firma, w której co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnionych było nie więcej niż 9 pracowników. Poza tym roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w obrębie tego rodzaju przedsiębiorstwa nie może być wyższy niż równowartość 2 milionów euro. Granicy…