przemysl

Polski sektor przemysłowy

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku w Polsce działało nieco ponad 200 tys. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przemyśle (głównie górniczym, wydobywczym, energetycznym, gospodarce wodnej i szeroko rozumianym przetwórstwie). Spośród nich 1% przynależało do sektora publicznego, a 99% stanowiło własność prywatną — przede wszystkim krajową (przeszło 194 tys. firm), a w niewielkim stopniu zagraniczną (3 263 podmioty).