Zainicjowanie działalności gospodarczej na nowym rynku wiąże się bardzo często z koniecznością spełnienia szeregu wymagań formalno-prawnych. Jest to dla potencjalnego debiutanta już na samym początku projektu wdrożeniowego dość dużym wyzwaniem. Z nieocenionym wsparciem przyjść mogą eksperci, którzy dzięki swoim kwalifikacjom, wiedzy i doświadczeniu pomogą przebrnąć przez administracyjne zawiłości, a niejednokrotnie wręcz przełamią instytucjonalne bariery. Skorzystanie z oferty kompleksowego wsparcia prawnego jest dla firm wchodzących na polski rynek o tyle opłacalne, że przynieść może wymierne korzyści także na dalszych etapach prowadzonej przez nich działalności.

Startując ze sprzedażą produktów i usług na zupełnie nowym rynku, należy sprawdzić, jaka będzie najbardziej efektywna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedź na to pytanie daje m.in. wykonanie zaawansowanych analiz rynkowych i branżowych, zbadanie profilu otwieranego biznesu, zweryfikowanie docelowej grupy konsumenckiej i przede wszystkim określenie uwarunkowań systemu prawnego państwa, w którym planuje się ekspansję handlową.

Wykorzystując tego rodzaju czynniki, określone precyzyjnie w sporządzonych przez naszych specjalistów raportach, warto skorzystać z uzupełniających usług wsparcia przy rejestracji przedstawicielstwa lub zakładaniu firmy. Nasi najlepsi prawnicy przygotowują wszelkie wymagane dokumenty dostosowane do wybranej opcji:

 • rejestracja niezależnego przedsiębiorstwa,
 • rejestracja oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego,
 • rejestracja przedstawicielstwa firmy zagranicznej.

 

Dysponując stosownymi pełnomocnictwami jesteśmy w stanie wziąć na siebie cały zakres czynności związanych z wymogiem zaewidencjonowania działalności. Polecamy kompleksową ofertę reprezentowania przed urzędami i organami administracji publicznej — nie tylko na etapie rejestracji firmy, ale przede wszystkim w ciągu dalszej jej działalności. W imieniu naszego Klienta obsługujemy korespondencję urzędową i załatwiamy wszelkie formalności związane z uzyskaniem stosownych decyzji oraz — w zależności od potrzeb — wpisów, zgód, zezwoleń, uwierzytelnień, świadectw, certyfikatów, autoryzacji, atestów, homologacji, legalizacji, licencji i koncesji. Zajmujemy się również uiszczaniem obowiązkowych należności i wszelkiego rodzaju opłat skarbowych, w tym również zobowiązań podatkowych.

 

Współpraca z zespołem prawników i radców prawnych jest dla firmy debiutującej na nowym rynku wskazana również ze względu na możliwość otrzymania w każdej chwili rzeczowych opinii prawnych. Tego rodzaju profesjonalne dokumenty analityczne są niezwykle pomocne w procesie realizowania wyznaczonych celów. Pokazują bowiem możliwości prawne i określają procedury pozwalające je osiągnąć. Opinie mogą określać kwalifikację prawną danego stanu faktycznego, który ma bezpośredni wpływ na działalność firmy. Z tego powodu są one również nieodzownym narzędziem wspomagającym wyjście z ewentualnego kryzysu.

Gwarantowana przez nasz zespół kompleksowa obsługa prawna dla firm wchodzących na polski rynek obejmuje również przygotowywanie umów. Zgodnie z potrzebami Klientów jesteśmy w stanie opracować na piśmie wzory wszelkiego rodzaju uzgodnień:

 • handlowych, dostawczych i dystrybucyjnych,
 • pracowniczych,
 • kontraktów i porozumień biznesowych,
 • i wielu innych umów.

Przedsiębiorca debiutujący na polskim rynku bardzo często staje przed szeregiem wyzwań. Mimo dobrych chęci i ogromnych pokładów zapału pokonanie barier jest w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe bez współpracy z odpowiednimi specjalistami. W innych sytuacjach ich kwalifikacje, wiedza i doświadczenie okazują się bardzo pomocne. Tak jest chociażby w zakresie wywiadu gospodarczego, którego efektem jest rzetelne sprawozdanie sporządzane przez naszych prawników i wykwalifikowanych analityków. Dokument ten zawiera zdobyte dyskretnie i zgodnie z prawem informacje na temat firm działających na rynku, z uwzględnieniem takich czynników, jak:

 • status prawny działalności,
 • sytuacja kadrowa i struktura zatrudnienia,
 • wyniki finansowe i obroty handlowe,
 • powiązania kapitałowe,
 • działalność inwestycyjna,
 • wskaźnik udziału w przetargach,
 • ewentualna działalność na pograniczu prawa,
 • działania rażąco niezgodne z regułami prawnymi.

Kompleksowe, rzetelne i w pełni sprawdzone informacje na temat mogą się okazać fundamentalne przy wyborze biznesowych partnerów. Otrzymane dane pozwolą z jednej strony podjąć decyzje skutkujące wymiernymi korzyściami, z drugiej natomiast zminimalizować ryzyko nawiązania współpracy z firmami niewiarygodnymi.

Dowiedz się więcej o naszych usługach: