W trakcie realizowania projektów wdrożeniowych zakładających wprowadzenie na polski rynek nowych produktów i usług niezwykle przydatnym działaniem jest monitoring mediów. Mając na uwadze mocną pozycję środków masowego przekazu i niekwestionowaną siłę ich oddziaływania na społeczeństwo (w tym także pośrednio na konsumentów), warto już od samego początku kontrolować, czy i w jaki sposób odnoszą się one do proponowanych nowinek produktowych bądź usługowych. W tym celu najlepiej skorzystać z profesjonalnego wsparcia oferowanego przez specjalistów wykwalifikowanych w obszarze badań i analiz rynku medialnego. Mając na uwadze tego rodzaju potrzeby debiutujących przedsiębiorców, nawiązaliśmy z nimi owocną współpracę, zakrojoną na szeroką skalę. Dzięki temu możemy zaoferować wysokiej jakości raporty medialne, które będą stanowiły doskonałą wskazówkę przy podejmowaniu strategicznych decyzji w ramach działań zmierzających do skutecznego zrealizowania planów pozyskania nowych rynków zbytu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją!

Stworzymy dokładnie taki raport medialny, jakiego potrzebujesz

Oferowane przez nas wsparcie przedsiębiorców rozpoczynających działalność na polskim rynku ma za każdym razem zindywidualizowany charakter. Dzięki uwzględnieniu rozpoznanych starannie potrzeb konkretnego podmiotu, jesteśmy w stanie zaoferować raporty medialne, które będą w pełni spełniały jego oczekiwania. Mając to na uwadze, zgodnie z naszymi rekomendacjami i ostateczną decyzją Klienta, możemy przeprowadzić monitoring mediów w obrębie trzech podstawowych obszarów:

 • branży, w ramach której swoją działalność gospodarczą rozpoczyna debiutujący przedsiębiorca,
 • w zakresie informacji na temat firmy i kreowanego przez środki masowego przekazu jej wizerunku,
 • w kontekście postrzegania przez media konkretnych nowinek produktowych lub usługowych.

Jaki jest zakres oferowanej przez nas usługi monitoringu mediów?

Wchodząca w skład kompleksowego wparcia debiutantów na polskim rynku usługa monitoringu mediów ma szeroki zakres. Szczegółowe działania za każdym razem dostosowujemy do zidentyfikowanych przez nas potrzeb przedsiębiorcy zamierzającego albo wdrażającego już swoje nowe produkty lub usługi. Zgodnie z naszymi rekomendacjami i decyzją Klienta przygotowujemy wysokiej jakości raport z zakresu monitoringu:

 • prasy,
 • radia,
 • telewizji,

W obrębie powyżej zarysowanych zasadniczych obszarów jesteśmy w stanie zawęzić prowadzone przez nas badania do bardziej szczegółowych płaszczyzn. Przykładowo, w zakresie analizy artykułów prasowych, możemy skoncentrować nasze działania zarówno na czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym, jak również regionalnym, a nawet lokalnym. Przyjmując kryterium częstotliwości wydawania prasy, w naszych ekspertyzach medialnych możemy natomiast wyróżnić kwartalniki, miesięczniki, tygodniki i gazety codzienne – i właśnie w takich kategoriach zaprezentować wyniki badań.

Jakie informacje dostarczamy w naszych raportach?

Opracowane przez naszych fachowców raporty medialne zawierają szereg danych statystycznych i jakościowych dotyczących sposobu prezentowania nowo wprowadzanego produktu w środkach masowego przekazu. Naszym Klientom – debiutantom na polskim rynku dostarczamy szczegółowe informacje na temat liczby wzmianek o marce lub firmie w danym okresie czasu, nazwisk dziennikarzy piszących o debiucie, a także tytułów gazet i czasopism informujących o nowinkach. Dbając o wysoką przejrzystość naszych raportów, zebrane dane dzielimy na poszczególne kategorie, wyodrębniając chociażby rodzaj mediów (ogólnoinformacyjne, branżowe – np. dotyczące finansów, rynku ubezpieczeń, transportu, budownictwa itp.).

Dzięki naszym analizom dowiesz się, jak o Tobie piszą

Kluczowym założeniem przeprowadzanych przez nas analiz medialnych jest ocena stopnia przychylności artykułu, treści wywiadu, czy też przedmiotu audycji wobec debiutującego przedsiębiorcy i oferowanych przez niego nowych produktów i usług. W tym celu weryfikujemy pojawiający się w mediach przekaz i dzielimy zidentyfikowane przez nas wzmianki o nowym graczu na polskim rynku według kryterium wydźwięku. W tym zakresie wyróżniamy trzy podstawowe modele nacechowania:

 • pozytywny,
 • neutralny,

 

Najwyższej klasy specjaliści — najwyższa jakość raportów medialnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom debiutujących przedsiębiorców, nawiązaliśmy stałą współpracę z wysoko wykwalifikowanymi analitykami mediów i doświadczonymi medioznawcami. Tym samym możemy zagwarantować, że badania z zakresu monitoringu środków masowego przekazu są przez nas przeprowadzane w pełni profesjonalnie. Dzięki wykorzystaniu zaawanasowanych technik statystycznych i metod analitycznych (zarówno jakościowych, jak również ilościowych) zapewniamy, że nasze raporty cechują się:

 • niekwestionowaną poprawnością,
 • stuprocentową rzetelnością,
 • wyjątkową dokładnością,
 • całkowitą merytorycznością,
 • bezwzględnym obiektywizmem,
 • pełną przejrzystością.

Dlaczego warto skorzystać z usług monitorowania mediów i wykonywania analiz medialnych?

Monitorowanie mediów to jedno ze skuteczniejszych narzędzi marketingowych służących rozwojowi i dobremu ukierunkowaniu prowadzonej działalności gospodarczej. Ma ono również duże znaczenie w zakresie procesów wchodzenia na nowe rynki. Wyniki analiz medialnych pozwalają na dostrzeżenie z zewnętrznej perspektywy, w jaki sposób postrzegana jest nowa marka, jak oceniany jest nowy produkt, co się myśli o nowej usłudze. Dzięki temu można sprawnie zareagować na pojawiające się ewentualne sytuacje kryzysowe albo też jeszcze lepiej dostosować przekaz wysyłany opinii publicznej na temat swojej oferty.

Korzyścią z monitorowania mediów i analizowania pojawiających się w nich informacji na temat firmy jest również ułatwienie komunikacji z przedstawicielami poszczególnych redakcji. Widząc bowiem przychylne artykuły danego dziennikarza, można nawiązać z nim stały kontakt, który zaowocuje w przyszłości szerszą współpracą (np. w zakresie przeprowadzania wywiadów, czy też obejmowania patronatów medialnych). Należy pamiętać, że im więcej pozytywnych wzmianek w opiniotwórczych mediach, tym większa rozpoznawalność debiutującej firmy.

Mając na uwadze powyżej wskazane realne zalety monitoringu i analiz medialnych, warto skorzystać z pomocy oferowanej przez naszych fachowców i nawiązać z nami owocną współpracę. Będzie ona stanowiła doskonałe uzupełnienie pozostałych naszych usług w ramach kompleksowego wsparcia dla debiutujących przedsiębiorców, przynosząc docelowo wymierne korzyści.