Naszą misją jest udzielenie wszechstronnego wsparcia dla przedsiębiorców wchodzących na polski rynek z nowymi produktami i usługami. Czuwamy nad właściwym zorientowaniem procesów wdrożeniowych i służymy fachową pomocą na każdym etapie ich realizacji. Zależy nam nie tylko na dobrym starcie debiutującej firmy, ale również na trwałym jej rozwoju. W tym celu przedstawiamy naszym Klientom możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych, a także dostępne opcje rozwojowo-modernizacyjne przedsiębiorstwa. Szczególny nacisk kładziemy w tym względzie na fundusze europejskie z perspektywy finansowej na lata 2014–2020. W naszym zespole pracują bowiem wykwalifikowani specjaliści z zakresu doradztwa, obsługi i audytu projektów unijnych, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i wysoką skutecznością w osiąganiu wymiernych korzyści przez beneficjentów. Pomagamy wytypować odpowiedni program dedykowany przede wszystkim przedsiębiorcom będącym u progu rozwoju swojego biznesu. Rekomendowane przez nas rozwiązania są bowiem każdorazowo w pełni zindywidualizowane, a zarazem zoptymalizowane pod kątem charakteru i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewniając stabilną, wielowymiarową, profesjonalną i fachową obsługę (od wytypowania najlepszych rozwiązań, przez pomoc w sporządzeniu wniosków, po bieżącą obsługę, a na końcu audyt i rozliczenie), na każdym kroku dbamy o interes naszego Klienta. Warto skorzystać z naszej oferty i dać sobie szansę na zdobycie dodatkowych środków na rozwój wschodzącej firmy!

Wybieramy optymalny projekt unijny dla debiutującego przedsiębiorcy

Oferowaną przez nas usługę doradztwa z zakresu projektów unijnych rozpoczynamy za każdym razem od określenia pozycji naszego Klienta na nowym rynku, obranych przez niego strategii rozwojowych i wyznaczonych potrzeb. Dzięki zebraniu informacji na temat charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, wielkości firmy i jej potencjału możemy we właściwy sposób zaproponować najlepsze rozwiązania przewidziane w programach europejskich. Dysponując takimi danymi, prześwietlamy każdy projekt unijny, z którego mógłby skorzystać nasz Klient jako bezpośredni beneficjent. Dokładnie przeanalizujemy wymogi formalne i wytyczne potencjalnych programów, a także oszacujemy szanse powodzenia i uzyskania dotacji. W następnym etapie przedstawimy te wyniki wspieranemu przez nas debiutującemu przedsiębiorcy i zarekomendujemy właściwe naszym zdaniem opcje, aż wreszcie ostatecznie wspólnie zastanowimy się nad wyborem najlepszego dla niego rozwiązania.

Projekty unijne to szeroki wachlarz możliwości. Pomożemy wybrać najlepszą opcję!

Programy europejskie skierowane do przedsiębiorców startujących z własnym biznesem cechują się niezwykle szerokim zakresem tematycznym. Nasi specjaliści za każdym razem przedstawiają listę projektów, które mogą bezpośrednio odpowiadać potrzebom młodych firm korzystających z naszych usług. Spośród nich wymienić można przykładowo następujące obszary finansowania: projekty badawcze, wdrażanie innowacji, inwestycje w nowe technologie, zakup nowego sprzętu, pakiet szkoleń z zakresu zarządzania, kursy podnoszące kwalifikacje, współpraca biznesu i nauki, informatyzacja, elektronizacja, wdrażanie rozwiązań ekologicznych, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i wiele innych szczegółowych zagadnień tematycznych.

Wykorzystując z naszą pomocą tak szerokie możliwości z pewnością zwiększysz konkurencyjność i przyczynisz się do rozwoju swojej wschodzącej firmy!

Z naszą pomocą przygotujesz swój wniosek w taki sposób, aby został maksymalnie wysoko oceniony

Naszą wizytówką jest maksymalne zaangażowanie w pracę i pełen profesjonalizm świadczonych usług. Działając w interesie naszego Klienta, po podjęciu decyzji o starcie w konkursie projektowym realizowanym w ramach programów unijnych, rzetelnie przygotowujemy wszelkiego rodzaju dokumentację aplikacyjną, w tym główny i zarazem podstawowy wniosek przewodni. Opracowany z naszą pomocą tego rodzaju dokument za każdym razem spełnia obiektywne standardy projektowe, a przede wszystkim obowiązujące wymogi formalno-prawne. Dzięki wsparciu najwyższej klasy specjalistów, nasz Klient zyskuje rzetelny dokument zawierający precyzyjnie określone takie elementy, jak chociażby:

 • dane potencjalnego beneficjenta,
 • streszczenie projektu,
 • szczegółowy opis projektu,
 • budżet i źródła finansowania,
 • cele projektu i założenia,
 • harmonogram działań,
 • metody działania,
 • wskaźniki i mierniki,
 • sposoby weryfikacji,
 • oczekiwane rezultaty,
 • produkty projektu,
 • zasoby ludzkie i rzeczowe,
 • poziom elastyczności założeń,
 • zarządzanie ryzykiem.

Dokumenty uzupełniające i załączniki opracowujemy równie dokładnie, jak sam wniosek

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom debiutujących przedsiębiorców, którzy do wniosku muszą dołączyć również inne niezbędne pisma i opracowania. Za każdym razem staramy się w taki sposób zredagować niezbędne materiały, aby zostały wysoko ocenione i tym samym aby znacząco wzrosła realna szansa pozytywne rozpatrzenia aplikacji. Mamy świadomość, że o sukcesie mogą zadecydować niuanse, dlatego też dbamy o najdrobniejsze nawet szczegóły i przywiązujemy wagę do poprawnego sporządzenia i opisania każdego z załączanych dokumentów. W zależności od specyfiki projektu i rodzaju prowadzonej działalności, spośród nich wymienić można m.in.:

 • dokumenty potwierdzające właściwą rejestrację firmy w Polsce,
 • pisma uwiarygadniające przedsiębiorcę i prowadzoną przez niego działalność gospodarczą,
 • niezbędne koncesje i pozwolenia związane z prowadzeniem firmy,
 • wymagane decyzje administracyjne inspekcji i wyspecjalizowanych instytucji,
 • raporty i sprawozdania podsumowujące dotychczasowe wyniki finansowe firmy,
 • strategiczne dokumenty rozwojowe przedsiębiorstwa,
 • biznes-plany i dokumenty związane z rozwojem przedsiębiorczości,
 • strategie dotyczące wdrażania innowacyjności,
 • harmonogramy rzeczowo-finansowe projektu,
 • plany działań promocyjno-marketingowych,
 • studium wykonalności proponowanych przedsięwzięć,
 • dokumenty związane z planowanymi inwestycjami,
 • załączniki związane ze sprawami budowlanymi, środowiskowymi, architektonicznymi, itp.

Z naszymi specjalistami z łatwością przebrniesz przez skomplikowane procedury

Wszystkim naszym Klientom możemy zagwarantować, że będziemy czuwać nad terminami naborów projektów europejskich i w przejrzysty sposób wyjaśnimy procedury konkursowe. Mamy bowiem świadomość, że programy unijne cechują się wysokim poziomem skomplikowania, sprawiającym niejednokrotnie dość znaczącą trudność debiutującym przedsiębiorcom. Warto więc skorzystać z pomocy najwyższej klasy specjalistów i właśnie nam powierzyć obsługę projektów unijnych. Dzięki temu można zyskać spokój, bezpieczeństwo, a przede wszystkim wysoką skuteczność, która docelowo zaowocować może szeregiem wymiernych korzyści i profitów.

Zapewniamy stały nadzór nad realizacją projektu i sporządzamy jego audyt

Nasza oferta wsparcia partycypacji w programach europejskich, przygotowana specjalnie dla przedsiębiorców inicjujących działalność na polskim rynku, obejmuje również stałą obsługę projektu, w którym uczestniczy nasz Klient. Już od momentu podpisania umowy aż do formalnego zakończenia realizacji programu na bieżąco monitorujemy harmonogram działań, zawczasu wykrywając ewentualne opóźnienia lub ryzyko niepowodzeń podjętych przedsięwzięć. Weryfikujemy określone we wniosku i umowie wskaźniki, a także sprawdzamy, czy osiągane są przewidywane rezultaty i tworzymy w tym względzie miarodajne prognozy. W imieniu Klienta współpracujemy z oferentem i koordynatorem projektu, zapewniając wszechstronne wsparcie przy okazji przeprowadzanych przez nich czynności kontrolnych i weryfikacyjnych. W końcowych etapach realizacji programu przygotowujemy natomiast rzetelny audyt, opracowując w tym celu kluczowe rozliczenia, raporty i dokumenty sprawozdawcze o charakterze rzeczowym, finansowym lub technicznym.

Mocną stroną naszej oferty i zarazem tym, co nas wyróżnia jest z pewnością kompleksowa obsługa projektów europejskich i strategiczne wsparcie dla debiutujących przedsiębiorców na każdym etapie partycypacji w dedykowanych im programach unijnych. Wszystkie potrzebne usługi w jednym miejscu – to nasza dewiza!

Pakiet rozlicznych profitów i korzyści, którego nie możesz zlekceważyć!

Nie ulega wątpliwości, że proces wchodzenia na nowy rynek jest przedsięwzięciem niezwykle satysfakcjonującym, ale równocześnie:

 • nie należy wcale do najłatwiejszych zadań,
 • wiąże się z koniecznością sprostania licznym wyzwaniom,
 • wymaga już od samego początku dużego wkładu finansowego.

Nie trzeba również nikogo przekonywać, jak duże znaczenie mają właśnie pierwsze miesiące wdrażania nowych produktów i usług w kontekście dalszego rozwoju startującej firmy. Warto więc wyjść z założenia, że należy wykorzystywać wszelkie możliwości wsparcia i pomocy, w tym przede wszystkim te związane z udziałem w programach funduszy europejskich – zarówno w kontekście uzyskania dodatkowych środków finansowych w formie dotacji, jak również w zakresie partycypowania w projektach ukierunkowanych na szeroko rozumiany rozwój debiutującego przedsiębiorstwa. Korzystając z oferowanego przez nas wsparcia, zyskujesz większe szanse na spotęgowanie wyników finansowych swojej firmy już na pierwszych etapach jej działalności! Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do kontaktu z naszym biurem obsługi Klienta!