Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ogromne znaczenie dla przedsiębiorców wchodzących na nowy rynek mają pieniądze. Nie ulega bowiem wątpliwości, że odpowiednio wysoki kapitał przeznaczony bezpośrednio na start procesów wdrożeniowych może w konsekwencji przyczynić się do szybkiego rozwoju debiutującej firmy. Możliwości pozyskania środków spoza własnego budżetu jest wiele, a jeden z najbardziej optymalnych sposobów stanowią w tym względzie fundusze unijne. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność na polskim rynku i zamierzający zaoferować nową paletę produktów bądź usług nie może nie skorzystać z tej ogromnej szansy. Trzeba mieć jednak świadomość, że przebrnięcie przez szereg wymogów formalno-prawnych przy składaniu wniosku o dotację lub pożyczkę może wcale nie być proste, szczególnie dla debiutantów, którzy od samego początku skupiają swoją uwagę na szeregu innych, ważnych spraw (np. rejestracja działalności gospodarczej, pozyskanie pracowników, zabezpieczenie lokalu). Dostrzegliśmy potrzebę wsparcia firm w tym zakresie – zarówno tych, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą w Polsce, jak również tych, które poszerzają rynki zbytu o rynek polski. W tym celu przygotowaliśmy kompleksową i w pełni profesjonalną ofertę doradztwa z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i udziału w projektach rozwoju przedsiębiorczości zaproponowanych przez Unię Europejską. Jeśli zależy Ci na realnym zastrzyku gotówki, sprawdź jeszcze dziś, jakie dokładnie oferujemy usługi dedykowane młodym przedsiębiorcom!                                            

Dopasowujemy najkorzystniejsze dla Klientów projekty unijne i fundusze europejskie na założenie firmy

Chcąc osiągnąć jak najlepsze rezultaty i zmaksymalizować korzyści wynikające z udziału w projektach unijnych, należy w pierwszej kolejności wyjść od podstaw – czyli od identyfikacji zastanego stanu faktycznego, potencjału debiutującego przedsiębiorcy i możliwych rozwiązań w ramach pozyskiwania funduszy. Podejmowane przez nas działania przyjmują taki właśnie sprawdzony i skuteczny model. Doradztwo w zakresie projektów unijnych rozpoczynamy za każdym razem od analizy strategii biznesowych w obrębie inicjowanej przez naszego Klienta działalności gospodarczej. Dzięki temu możemy z łatwością dopasować odpowiednie projekty europejskie, które można realizować w zakresie trzech podstawowych grup:

 • ogólnopolskich programów operacyjnych („Inteligentny Rozwój”, „Polska Cyfrowa”, „Wiedza – Edukacja – Rozwój”, „Polska Wschodnia”, „Infrastruktura i Środowisko”),
 • programów regionalnych (16 programów operacyjnych w poszczególnych województwach),
 • programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Podpowiemy, jak zyskać duże dofinansowanie i preferencyjny kredyt na start biznesu

Fundusze unijne przeznaczone na założenie firmy przynoszą możliwość uzyskania dużego wsparcia finansowego w obrębie procesu wchodzenia na polski rynek. Nasi specjaliści podpowiadają, w którym projekcie należy wziąć udział, aby uzyskać maksymalnie wysokie dotacje. Rekomendujemy również skorzystanie z kredytów i pożyczek oferowanych w ramach projektów unijnych, które cechują się szeregiem korzystnych dla debiutanta czynników. Do ich największych atutów należą:

 • łatwa dostępność,
 • krótkie procedury,
 • ograniczone wymogi wstępne,
 • preferencyjne warunki,
 • niskooprocentowane stawki,
 • możliwość czasowego zawieszenia spłaty.

Naszym Klientom proponujemy ponadto inne sposoby uzyskania wsparcia finansowego. Oprócz pożyczek i kredytów, programy unijne oferują również możliwość skorzystania z funduszy kapitałowych oraz poręczeń. Działając w interesie debiutujących firm, bierzemy pod uwagę wszelkie dostępne możliwości i szukamy różnych dróg otrzymania pieniędzy na rozwój swojego biznesu.

Pomoc w przebrnięciu przez skomplikowane procedury i wymogi formalne

Pracujący w naszym zespole specjaliści od dotacji europejskich służą fachową pomocą nie tylko na etapie doboru najlepszych projektów do charakteru działalności gospodarczej naszego Klienta i jego potencjału, ale przede wszystkim na etapie pisania i składnia stosownych wniosków. Z nami łatwiej będzie przebrnąć przez zawiłe drogi skomplikowanych procedur. Każdemu Klientowi już na samym początku wyjaśnimy nawet z pozoru zupełnie niezrozumiałe wymogi formalne, a w dalszej kolejności pomożemy w wypełnianiu niezbędnych wniosków, formularzy, kwestionariuszy, deklaracji, druków i pism. Wchodzących na polski rynek przedsiębiorców aplikujących o dotacje unijne wspieramy również w zakresie gromadzenia wymaganych załączników – dokumentacji potwierdzającej rejestrację firmy, projekty strategii, biznesplanów i innych koniecznych dokumentów rozwojowych.

Monitorujemy ścieżkę, jaką podąża złożony wniosek i służymy radą przy podpisaniu umowy

Naszą misją jest sprostanie oczekiwaniom wchodzącym na polski rynek przedsiębiorcom. Dlatego też oferowane przez nas wsparcie ma niezwykle szeroki zakres. Gdy wniosek o uzyskanie środków unijnych zostanie już skompletowany i złożony do właściwej jednostki, nasi specjaliści monitorują w imieniu naszego Klienta właściwy sposób jego rozpatrzenia, a następnie oceniają zasadność wydanej decyzji. Jeśli rozstrzygnięcie okazuje się pozytywne, pomagamy w zweryfikowaniu zapisów umowy na dotację lub pożyczkę, a także oferujemy doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy zabezpieczenia (np. hipoteka, zastaw, weksel in blanco, gwarancje bankowe, poręczenie).

Usługi dodatkowe w szerokiej ofercie pakietowej – to się opłaca!

Wychodzimy z założenia, że naszym podstawowym celem jest dostarczenie naszemu Klientowi możliwie szerokiego wsparcia, jakiego w danej chwili potrzebuje. Pakiet rozlicznych usług w jednym miejscu przynosi szereg dwustronnych korzyści, spośród których najbardziej przekonująca jest niewątpliwie realna oszczędność czasu i pieniędzy.

W ramach doradztwa w zakresie projektów unijnych proponujemy pakiet usług dodatkowych. W jego obrębie polecamy w sposób szczególny kursy przedsiębiorczości i marketingu prowadzone przez najlepszych w tym względzie specjalistów, którzy nawiązali z nami stałą i owocną współpracę. Warto zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż zgłoszenie przez debiutującego przedsiębiorcę wniosku z zamiarem udziału w projektach europejskich wiąże się w niektórych przypadkach z koniecznością wcześniejszej realizacji tego typu szkoleń. Wychodzimy naprzeciw takim potrzebom i zapewniamy takie kursy!

A jak już wystartujesz… Szeroka paleta dotacji unijnych na rozwój debiutującej firmy!

Oprócz dotacji skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców zakładających firmę od podstaw, warto również zwrócić uwagę na inne fundusze unijne, których celem jest wspomaganie samozatrudnienia oraz promocja przedsiębiorczości. Wszyscy nasi Klienci, którzy korzystają z naszego wsparcia na pierwszych etapach procesu wchodzenia na polski rynek, mogą liczyć na naszą pomoc w zakresie zaproponowania odpowiednich projektów na kolejnych etapach prowadzonej przez nich działalności. Dzięki skutecznej i miarodajnej identyfikacji bieżących potrzeb, jesteśmy w stanie zarekomendować złożenie wniosku o dotację m.in.:

 • na szkolenia, kursy i warsztaty dla pracowników,
 • na doradztwo i przeszkolenie kadry kierowniczej,
 • na realizację projektów badawczych i rozwojowych,
 • na zakup maszyn i specjalistycznego oprogramowania,
 • na informatyzację i zakup sprzętu komputerowego,
 • na inwestycje i przeprowadzenie remontów,
 • na zakup lub wynajem lokali i nieruchomości,
 • na wdrożenie innowacji i realizację projektów patentowych,
 • na wprowadzanie rozwiązań ekologicznych.

Tak samo, jak w przypadku obsługi z zakresu pozyskania kluczowych funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tak również w powyższych projektach zapewniamy kompleksowe wsparcie w obrębie wszelkich niezbędnych czynności – począwszy od złożenia wniosku i pomocy w zebraniu odpowiedniej dokumentacji, poprzez bieżący nadzór nad prawidłową realizacją projektu, a skończywszy na doradztwie w obrębie właściwego sporządzenia końcowych rozliczeń.

Jak zawsze pełen profesjonalizm i stuprocentowo rzetelne wsparcie

Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas wsparcie z zakresu projektów i dotacji unijnych cechowało się wysoką jakością, a dostarczane przez nas informacje były stuprocentowo rzetelne. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców debiutujących na polskim rynku i celnie odpowiedzieć na ich bieżące potrzeby. W tym celu pozyskaliśmy do współpracy kompetentnych specjalistów, którzy tematyką funduszy europejskich zajmują się zawodowo od wielu lat. Na profesjonalizm naszych usług wpływa również zakrojone na szeroką skalę kontakty z właściwymi jednostkami i podmiotami instytucjonalnymi odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów unijnych w Polsce. Spośród nich wymienić należy chociażby:

 • Biura i Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich,
 • urzędy marszałkowskie w poszczególnych województwach,
 • wojewódzkie urzędy pracy.