Wykonujemy kompleksową analizę rynku i konkurencji

Wszystkim przedsiębiorcom rozważającym nowe kierunki sprzedaży usług lub produktów proponujemy profesjonalne i w pełni kompleksowe analizy otoczenia rynkowego.

Przed wprowadzeniem nowego produktu lub usługi na polski rynek należy przeanalizować potencjalne otoczenie konkurencyjne. Oferując w tym zakresie profesjonalne wsparcie, wychodzimy z założenia, że każdy debiutujący przedsiębiorca powinien dysponować rzetelnymi danymi na temat firm, które oferują podobne albo nawet tego samego rodzaju koszyki produktowe i usługowe. Należy wiedzieć ile jest takich przedsiębiorstw, jaką dokładnie proponują paletę ofertową, jaki jest ich potencjał, jakie mają obroty i jakie są ich wyniki finansowe. Dzięki takim informacjom nowy gracz na polskim rynku może zminimalizować ryzyko wprowadzenia zwyczajnej, zupełnie niewyróżniającej się oferty, stanowiącej tylko jedną spośród wielu innych konkurencyjnych propozycji. Przeanalizowanie tzw. mikrootoczenia, a przede wszystkim określenie mocnych i słabych stron potencjalnych konkurentów pozwoli natomiast dostosować swoje działania do zidentyfikowanych sprzyjających okoliczności, a ponadto przygotować taki pakiet asortymentu, który stanie się w pełni bezkonkurencyjny i bezwzględnie atrakcyjny dla przyszłych klientów. Warto więc skorzystać z naszych usług i właśnie w taki sposób kreować swoje strategie, aby debiut na polskim rynku przyniósł w ostateczności pożądane rezultaty i wymierne korzyści.

Zaczynamy od podstaw – określamy liczbę podmiotów konkurencyjnych

Po zidentyfikowaniu celów strategicznych, jakie wyznaczył sobie przedsiębiorca planujący debiut na polskim rynku, można przystąpić do analizy otoczenia konkurencyjnego. Tego rodzaju badanie zawsze zaczynamy od podstaw, czyli od określenia liczby podmiotów oferujących podobne produkty i usługi. Dostarczane przez nasz profesjonalny zespół pozornie proste dane okazują się być kluczowe przy wchodzeniu na nowy rynek. Inne bowiem perspektywy rysują się przed debiutantem mającym świadomość, że będzie jednym z dwóch-trzech graczy na danym obszarze rynku, a zupełnie inne musi obrać strategie wiedząc, że kilkadziesiąt prężnie działających firm proponuje taką samą albo też podobną ofertę.

Wiarygodne dane dzięki uwzględnieniu czynników jakościowych

Mimo że określenie liczby potencjalnych konkurentów jest rzeczą niezbędną w przeprowadzaniu badania tzw. mikrootoczenia, to jednak nie można na tym poprzestać. W pełni rzetelne i wiarygodne dane na temat konkurencji można uzyskać jedynie przy dodatkowym przeanalizowaniu czynników jakościowych. Mając to na uwadze, jak również wychodząc z założenia, że naszym Partnerom i Klientom dostarczamy w pełni kompletne informacje o otoczeniu rynkowym, w sporządzanej przez nas analizie konkurencji uwzględniamy również takie czynniki, jak:

  • potencjał i wyniki finansowe konkurencyjnych podmiotów

Wszystkie zidentyfikowane przez nas potencjalnie konkurencyjne firmy dokładnie „prześwietlamy” pod kątem zajmowanej przez nich pozycji na rynku. Dbając o kompleksowe ujęcie tego rodzaju danych, określamy modele finansowania rywali, poczynania inwestycyjne i uzyskiwane przez nich obroty handlowe. Wykorzystujemy w tym celu sprawdzone i dodatkowo zweryfikowane przez nas źródła informacji. Określenie wielkości i potencjału konkurentów sprawia, że jesteśmy w stanie dokonać zaawansowanych kategoryzacji. Dzięki temu nasz Klient zyskuje konkretne, jasne i przejrzyste dane, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie, który z potencjalnych rywali jest na tyle słaby, że można go z łatwością wyprzedzić, a który może stanowić poważne wyzwanie i być na początku nie do prześcignięcia.

  • charakter i dokładny zakres proponowanej oferty

W ramach sporządzanych przez nas profesjonalnych i zaawansowanych badań konkurencji analizujemy dogłębnie zakres oferty proponowanej przez potencjalnych rywali. Uwzględniamy w tym względzie czynniki cenowe i jakościowe oraz inne cechy produktów. Dostarczane przez nas tego rodzaju dane przynoszą debiutantowi odpowiedź na pytanie, czy jego plany ekspansyjne są unikatowe i tym samym dają gwarancję, że będą atrakcyjne dla odbiorców i klientów. Jeśli natomiast przedsiębiorca planujący wejście na polski rynek z nową ofertą dowie się, że jego propozycja stanowi powielenie innych ofert, będzie mógł ją zawczasu dostosować, przemodelować i sprawić, by była wyróżniająca. Zidentyfikowanie przy naszym wsparciu unikatowych cech produktów konkurenckich może być natomiast cenną wskazówką mogącą wywrzeć bezpośredni wpływ na odniesienie sukcesu przez debiutanta.

  • specyfika grupy klientów i docelowych odbiorców

Przy sporządzanej przez nas analizie konkurencji dużą wagę przywiązujemy do ustalenia specyfiki i profilu grupy odbiorców oferty potencjalnych rywali. W tym zakresie nasi najwyższej klasy specjaliści sprawdzają zarówno aktualne wskaźniki, jak również dane historyczne. Zebrane w ten sposób w pełni kompletne informacje dają kompleksowy obraz rozwoju, stagnacji albo regresu danej konkurencyjnej firmy pod względem pozyskiwania nowych klientów. Informacje na ten temat pozwalają z kolei dać debiutantowi jasne wskazówki, do kogo ma zaadresować swoją ofertę, a także jakie strategie wdrażać, aby ciągle poszerzać grono swoich konsumentów, a jakich błędów skutkujących utratą klientów unikać.

  • stosowane modele dystrybucji produktów i usług

Wykonywane przez nas wysokiej jakości badania otoczenia konkurencyjnego obejmują również analizę modeli dystrybucji podobnych produktów i usług, które są stosowane przez potencjalnych rywali rynkowych. Sprawdzamy, jaki rodzaj sprzedaży w obrębie interesujących debiutanta produktów jest najczęściej wykorzystywany. W tym celu zbieramy szereg informacji dotyczących m.in.: liczby sklepów firmowych potencjalnych rywali, dystrybucji ich produktów poprzez duże sieci handlowe, sprzedaży wysyłkowej i obszaru działalności handlowej – regionalnego, ogólnopolskiego, europejskiego lub globalnego.

  • wykorzystywane narzędzia marketingu i techniki promocji

Cenną wskazówką dla przedsiębiorcy planującego pozyskanie nowego rynku zbytu w Polsce jest analiza technik marketingowych, które są najczęściej wykorzystywane w otoczeniu konkurencyjnym. Chcąc dostarczyć w pełni rzetelne informacje, nasz zespół dokładnie sprawdza, jaki wpływ na dobrą pozycję rynkową miały strategie promocyjne zastosowane przez największych graczy. Pokazując przykłady nietrafionych akcji marketingowych, pozwalamy natomiast debiutantom uniknąć podobnych błędów.

Analiza konkurencji – same korzyści na teraz i na przyszłość

Wykonywana przez nas kompleksowa analiza konkurencji jest nie tylko niezbędnym elementem procesu wejścia na polski rynek z nowymi produktami, ale również skutecznym narzędziem wpływającym bezpośrednio na realizację celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na dalszych etapach działalności. Dzięki stałemu monitorowaniu podmiotów konkurencyjnych i ich poczynań można tak formować swoje strategie, aby nie stracić, a nawet powiększyć swoje udziały w rynku. Korzystając z naszych usług z łatwością wyprzedzisz swoich konkurentów!