Naszą misją jest towarzyszenie przedsiębiorcom w trakcie złożonego i skomplikowanego procesu wchodzenia na polski rynek. Proponujemy profesjonalne, rzetelne i kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Mamy bowiem świadomość, że wdrożenie nowej oferty produktowej lub zaoferowanie nowinek w obrębie sektora usług to przedsięwzięcia bardzo wymagające. Powszechnie wiadomo, że zainicjowanie działalności gospodarczej niesie ze sobą konieczność spełnienia szeregu wymogów formalnych. Debiutujący przedsiębiorca musi też wziąć pod uwagę inne okoliczności i ewentualne problemy, które mogą się pojawić w toku wprowadzania nowych produktów bądź usług, a które ciężko będzie pomyślnie rozwiązać bez fachowej pomocy, również ze strony wykwalifikowanych prawników. Nie można bowiem wykluczyć, że sprawy wynikłe podczas wchodzenia na polski rynek będą się bezpośrednio wiązać z uwarunkowaniami prawnymi i odnosić do obowiązujących regulacji. Odpowiadając na tego rodzaju potrzeby przygotowaliśmy w tym celu usługę sporządzania opinii prawnych, które mogą być pomocne nie tylko na etapie wdrażania nowych produktów i usług, ale również w toku dalszego rozwoju działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i sprawdzenia, w jakich kwestiach nasi prawnicy gwarantują odpowiednią pomoc i skuteczne doradztwo.

Dostarczamy szereg informacji dla firm debiutujących na polskim rynku

Sporządzane przez nas opinie prawne są o tyle ważne, że przynoszą wchodzącemu na polski rynek przedsiębiorcy kluczowe informacje. Nasi prawnicy dogłębnie analizują konkretne sprawy dotyczące realizowanych procesów wdrożeniowych, a następnie w sposób jasny i przejrzysty opisują je w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Dzięki temu korzystający z naszych usług debiutant zyskuje solidne dane na temat dotyczących go problemów i tego, w jaki sposób są one kwalifikowane w polskim prawie. W tym kontekście uwzględniane są zarówno obowiązujące normy prawne, jak również kierunki orzecznictwa, założenia doktrynalne i szeroko rzecz ujmując teoria prawa.

Świadcząc usługi dla naszych Klientów, dbamy o ich wysoki poziom i poszanowanie obowiązujących reguł. Mając to na uwadze zapewniamy, że wykonywane przez naszych specjalistów opinie prawne uwzględniają pięć fundamentalnych elementów charakterystycznych dla tego rodzaju dokumentów:

 1. opis przedmiotu opinii,
 2. zidentyfikowanie stanu faktycznego,
 3. określenie stanu prawnego (względnie udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie prawne),
 4. dogłębna analiza prawna (powstała po uwzględnieniu określonego zakresu podstawy prawnej),
 5. wnioski i pouczenia.

Doradzamy, jakie ścieżki proceduralne należy wybrać

Dostarczenie fundamentalnych informacji o stanie prawnym danej sprawy to jednak nie koniec tego co mamy do zaoferowania. Jest to w zasadzie tylko wstęp do dalszych działań wspierających proponowanych z naszej strony. Oprócz rzetelnego sporządzenia analitycznej części opinii prawnej, nasi specjaliści określają w tym dokumencie również szereg możliwości i sposobów rozwiązania ewentualnych problemów i powstałych dylematów. Tego rodzaju zwarty i usystematyzowany katalog wariantowych opcji, jakie może uwzględnić i zrealizować debiutujący przedsiębiorca, uzupełniony jest każdorazowo o solidne uzasadnienie. To pozwala zyskać przeświadczenie o głębokiej analizie merytorycznej problemów prawnych i zaproponowaniu przez naszych specjalistów odpowiednich rozwiązań, zgodnie z właściwymi ścieżkami proceduralnymi.

Za każdym razem w pełni zindywidualizowany charakter usługi

Mamy świadomość, że każda sprawa wymagająca zaopiniowania prawnego, która w bezpośredni sposób dotyczy debiutującego przedsiębiorcy, jest w dużej mierze niepowtarzalna i wyjątkowa, posiada zupełnie oryginalne przesłanki i charakteryzuje się osobliwymi szczegółami. Z tego więc powodu wychodzimy z założenia, że nasze usługi mają być w pełni zindywidualizowane i tym samym odnosić się do konkretnych potrzeb naszych Klientów. W związku z tym, w zależności od konkretnej sytuacji, oferujemy następujące działania, które mieszczą się w zakresie sporządzania rzetelnych opinii prawnych:

 • przygotowanie dokumentu analitycznego i zdefiniowanie badanej sprawy w kontekście obowiązujących przepisów prawnych (tzw. kwalifikacja prawna),
 • przedłożenie możliwych z punktu widzenia uregulowań prawnych sposobów podjęcia określonych działań i zarekomendowanie najwłaściwszej opcji,
 • opracowanie analizy dokumentu bądź pakietu dokumentacji wytworzonej lub przetwarzanej przez Klienta pod kątem ich mocy prawnej i rygoru ważności,
 • sporządzenie interpretacji prawnej danego źródła prawa oraz zapisów wywołujących określone skutki prawne istotne dla Klienta.

Szeroki wachlarz gałęzi prawa, zagadnień i dziedzin

Dokładamy starań, aby z przygotowaną przez nas ofertą wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów. Również w zakresie usługi sporządzania opinii prawnych staramy się w możliwie najlepszy sposób wesprzeć przedsiębiorców wchodzących na polski rynek i sprostać ich konkretnym potrzebom i problemom. Ze swojej strony możemy więc zapewnić, że nie stanowi dla nas żadnych ograniczeń ani ogólny zakres tematyczny sprawy, ani tym bardziej szczegółowe i specyficzne zagadnienie. Nasze usługi obejmują wszelkie kwestie, problemy, zagadnienia, wątpliwości, zastrzeżenia i dylematy w obrębie wszystkich gałęzi prawa, w tym przede wszystkim:

 • prawo cywilne,
 • prawo gospodarcze,
 • prawo podatkowe,
 • prawo finansowe,
 • prawo pracy,
 • prawo administracyjne,
 • prawo karne.

Zespół kompetentnych prawników gwarancją wysokiego profesjonalizmu!

Wysoko cenimy sobie zaufanie naszych Klientów. Doceniając Ich lojalność i chcąc zarazem możliwie najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby i oczekiwania, postanowiliśmy postawić na maksymalny profesjonalizm w obrębie świadczonych przez nas usług. W tym celu do współpracy z naszym zespołem pozyskaliśmy najlepszych prawników i radców prawnych z renomowanych kancelarii, a także wysoko wykwalifikowanych ekspertów z dziedziny prawa handlowego i gospodarczego. Dzięki temu jesteśmy w stanie przedłożyć naszym Klientom wysokiej jakości opinie prawne, które pozwolą dokonać właściwych wyborów i zapewnią bezpieczny rozwój prowadzonego biznesu.

Z naszą pomocą każdy debiutujący przedsiębiorca będzie mógł działać spokojnie, bez niepotrzebnych obaw o ewentualne problemy wynikające z niezrozumienia obowiązujących regulacji prawnych. Służymy fachową pomocą w nakreśleniu i zrozumiałym wytłumaczeniu przepisów — zarówno w ujęciu prawa krajowego, jak również europejskiego i międzynarodowego.