Odniesienie sukcesu w procesie wprowadzenia na polski rynek nowego produktu zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób zostanie on przyjęty przez grono konsumentów. Znaczną część całościowych zysków stanowią bowiem dochody z bezpośredniej sprzedaży dóbr i usług. Planując ekspansję handlową na nowych obszarach rynkowych, warto skorzystać z usług badania preferencji konsumenckich. Analizy te przynoszą informacje dotyczące charakteru i specyfiki poszczególnych grup nabywców. Prezentują one również zaawansowane wskaźniki opisujące trendy najczęstszych wyborów podejmowanych przez klientów w momencie robienia zakupów. Porównując tego rodzaju dane z proponowaną ofertą, można zyskać czytelną odpowiedź na pytanie, czy nowy produkt spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych klientów. Mając na uwadze szereg korzyści wypływających z analizy preferencji konsumenckich, zachęcamy do skorzystania z naszych usług i zapoznania się z jej szczegółowymi założeniami!

Pomagamy oszacować zainteresowanie nowym produktem lub usługą

Zamierzając przeprowadzić analizy rynkowe dedykowane procesom wprowadzania nowego produktu na polski rynek, nie można pominąć zaawansowanych badań odnoszących się bezpośrednio do obszaru konsumenckiego. W naszym zespole pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, który od lat wykonują tego rodzaju fachowe ekspertyzy. Przygotowane przez nich raporty dostarczają szereg danych, niezbędnych do ocenienia potencjału wprowadzanej nowinki. Naszym zasadniczym celem jest bowiem profesjonalne wsparcie i realna pomoc w oszacowaniu przewidywanej skali zainteresowania nowościami produktowymi ze strony potencjalnych klientów.

Sporządzamy profesjonalną analizę segmentacyjną potencjalnych klientów

Aby w zakresie szacowania zainteresowania nowym produktem otrzymać w pełni wiarygodne dane, należy w pierwszej kolejności przeanalizować grupę docelowych konsumentów. W tym celu staramy się określić ich specyfikę i takie cechy, które mają bezpośredni wpływ na podejmowane przez nich decyzje zakupowe. Wykonywana przez nas analiza segmentacyjna klientów cechuje się szeroką skalą i zarazem kompleksowym charakterem. Wykorzystując metody ilościowe i jakościowe, opisujemy bowiem takie czynniki i kryteria, jak:

 • cechy demograficzne konsumentów,
 • cechy geograficzne nabywców,
 • cechy psychograficzne klientów,
 • cechy behawioralne kupujących.
 • szeroko rozumiane cechy ekonomiczno-społeczne klientów, które w konsekwencji pozwalają na określenie wskaźnika siły nabywczej konsumentów.

Efektem badań segmentacyjnych jest wyodrębnienie na polskim rynku, a dokładniej w obszarze interesującym debiutanta, jednorodnych grup klientów o zbliżonym profilu konsumenckim. Dzięki wyszczególnieniu przez naszych specjalistów tego rodzaju segmentów można z łatwością i dużą skutecznością zaadresować swoją nową ofertę do odpowiedniej sekcji odbiorców, którzy będą generować obroty na wysokim poziomie. To równocześnie pozwala trafić z nowym produktem lub usługą do tzw. niszy rynkowej.

Wykonujemy fachowe badanie preferencji konsumenckich

Dysponując już rzeczowymi danymi na temat interesującego nas segmentu konsumenckiego, należy następnie przyjrzeć się potrzebom i preferencjom klientów, którzy funkcjonują w jego obrębie. Wykonywane przez nasz zespół tego rodzaju specjalistyczne badanie rynkowe przynosi odpowiedzi na zasadnicze pytania stawiane sobie przez przedsiębiorcę planującego podbój polskiego rynku, w tym przede wszystkim te dotyczące bezpośrednio klienta:

 • jakie produkty wybiera? czy są to towary znanych marek, czy produkty dyskontowe?
 • co wywiera główny wpływ na podejmowane decyzje? czy jest to jakość, czy cena?
 • na jakie detale zwraca uwagę podczas zakupów? czy ważniejsze jest dla niego opakowanie, czy skład?
 • jak ocenia kupowany produkt? czy spełnia jego oczekiwania, czy chciałby coś poprawić?
 • jak często dokonuje zakupów? czy dany produkt kupuje systematycznie, czy zależnie od potrzeb?
 • jaki model sprzedaży preferuje? czy kupuje w sklepie stacjonarnym czy przez sprzedaż wysyłkową?

Przeprowadzane przez nas profesjonalne badania preferencji konsumenckich pozwalają na odtworzenie obrazu grupy docelowej nabywców nowych produktów i usług wprowadzanych na polski rynek. Dzięki temu debiutujący przedsiębiorca może stworzyć w pełni zindywidualizowaną ofertę, która będzie dostosowana bezpośrednio do zidentyfikowanego przez nas realnego zapotrzebowania ze strony konsumentów. Nie ulega wątpliwości, że zaspokojenie potrzeb potencjalnych klientów w bezpośredni sposób oddziałuje na ich późniejszą lojalność wobec marki. Z tego względu warto nawiązać z nami współpracę i skorzystać z oferowanego przez nasz kompleksowego wsparcia, które gwarantuje odniesienie sukcesu w pierwszych etapach wchodzenia na polski rynek!

Rzetelne dane dzięki dużemu zaangażowaniu i profesjonalnym metodom badań

Tym, co wyróżnia nasz zespół, jest duże zaangażowanie w wykonywanie analiz konsumenckich i zupełnie zindywidualizowane podejście do każdego projektu wsparcia debiutujących przedsiębiorców. Rzetelne dane w dostarczanych przez nas raportach o preferencjach klientów są efektem stosowania profesjonalnych metod badań rynkowych. Wykorzystujemy zaawansowane metody jakościowe i ilościowe, zarówno w ujęciu standardowym i tradycyjnym, jak również alternatywnym. Dysponujemy rozbudowanymi modelami ekonometrycznymi, które pozwalają dokładnie określić preferencje konsumenckie — tak na etapie pomiarów, jak i w obrębie analiz, prognoz i symulacji.