Przed podjęciem decyzji o wejściu na polski rynek z nowymi produktami lub usługami należy sprawdzić, czy planowany kształt, specyfika i zakres oferty spotka się z odpowiednim zainteresowaniem ze strony konsumentów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że określenie prognozowanego poziomu popytu stanowi podstawę badania otoczenia rynkowego. W tym celu wykonuje się zaawansowane analizy rynku, w ramach których wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia zorientowane w swej istocie na wprowadzaniu nowego produktu na dany rynek. Stała współpraca z najlepszymi specjalistami sprawia, że w ramach naszej szerokiej i w pełni kompleksowej oferty wsparcia debiutujących przedsiębiorców możemy również zaproponować tego rodzaju profesjonalne badania. Jaki jest ich charakter i co je wyróżnia? Jakie metody są w ich obrębie stosowane? Jakie są ich wyniki i co one dają firmom planującym ekspansję na polskim rynku? Odpowiedź na te i inne nasuwające się pytania znajdziesz w dalszej części opisu naszej oferty. Zachęcamy do zapoznania się z jej szczegółowymi założeniami!

Racjonalne decyzje i bezpieczeństwo – największa korzyść z wykonania analiz rynkowych

Można być przekonanym, że oferowane produkty są na tyle oryginalne i wyróżniające się spośród konkurencji, że z pewnością znajdą szerokie grono odbiorców na polskim rynku. Optymizm i dobre nastawienie debiutującego przedsiębiorcy to z pewnością jeden z bardziej znaczących czynników przyczyniających się do odniesienia sukcesu. Nie należy jednak ulegać zbytnio subiektywnym przekonaniom. Należy pamiętać o realiach i uwzględnić rzeczywiste uwarunkowania rynkowe, które mogą nie tylko zaburzyć plany, ale również skomplikować sytuację początkującego przedsiębiorcy. Warto w takiej sytuacji skorzystać z fachowego wsparcia oferowanego przez obiektywny i niezależny podmiot.

Polecamy się w tym zakresie każdemu debiutantowi! Nasz zespół przygotuje rzetelną analizę, której efektem będzie zaawansowany raport opisujący szanse i zagrożenia w obrębie planowanego procesu wchodzenia na polski rynek z nowymi produktami i usługami. Dostarczymy szczegółowe informacje, dzięki którym łatwiej będzie określić, czy ekspansja biznesowa jest opłacalna. Skorzystaj z naszej usługi i zdobądź wiarygodne dane zanim podejmiesz decyzję i poniesiesz niepotrzebne koszty. Dzięki naszym analizom możesz:

  • uzyskać potwierdzenie, że wprowadzenie danego produktu przyniesie pożądane korzyści i zyski,
  • zmodyfikować swoje plany ekspansyjne i dostosować ofertę w celu zwiększenia efektywności debiutu,
  • uchronić się od ryzyka, jeśli planowane wejście na polski rynek nie gwarantuje sukcesu, albo też szanse są ku temu znikome.

Profesjonalne analizy rynkowe zorientowane na konkretny produkt

Najlepszą odpowiedź na pytanie dotyczące szans debiutu z nową ofertą produktową na polskim rynku przynoszą wyniki specjalistycznych badań rynkowych zorientowanych właśnie na konkretny produkt. Zależy nam, aby nasze usługi były w pełni profesjonalne i charakteryzowały się wysoką jakością, dlatego też nawiązaliśmy współpracę z najwyższej klasy analitykami, od lat doświadczonymi w wykonywaniu tego rodzaju badań i ciągle podnoszącymi swoje kompetencje. Sprecyzowanie i uściślenie zakresu ekspertyzy do jednego produktu nie dość, że odpowiada konkretnym potrzebom, to jeszcze stanowi uzupełnienie ogólnych analiz rynkowych i przygotowywanych przez nas raportów branżowych. Warto skorzystać z naszej oferty, która wyróżnia się kompleksowym charakterem!

Zawansowane narzędzia i skuteczne metody analizy produktowej

Wykonując analizę rynkową ukierunkowaną na określenie poziomu popytu w obrębie wybranego produktu, wykorzystujemy sprawdzone i zaawansowane metody badań. Dzięki nim można uzyskać precyzyjne dane, które docelowo mają się stać pomocne w podjęciu decyzji o wejściu na polski rynek. W pierwszej kolejności stosujemy standardowe techniki analityczne pozwalające ocenić, czy interesujący naszego Klienta obszar posiada tzw. wolne nisze, które można byłoby wypełnić proponowaną przez niego zupełnie nową ofertą. W tym celu analizujemy tzw. bezpośrednie otoczenie rynkowe. Polega to przede wszystkim na określeniu mocnych i słabych stron potencjalnie konkurencyjnych firm, które posiadają w swojej ofercie podobne koszyki produktowe lub analogiczne dobra konsumenckie. W tym zakresie zbieramy dane na temat ich potencjału, metod sprzedażowych oraz stosowanych technik marketingowo-promocyjnych.

Obok klasycznych metod analizy dóbr konsumenckich, posługujemy się również narzędziami ściśle specjalistycznymi. Wykonywane przez naszych fachowców złożone modele ekonometryczne pozwalają na zarysowanie prognoz popytowych dla produktu planowanego do wprowadzenia na polski rynek. Stawiając sobie za cel precyzję i efektywność opracowywanych danych, podejmujemy takie działania, które przyczyniają się do określenia przewidywanych trendów konsumenckich dla danego dobra. Wyróżnia nas w tym zakresie m.in.:

  • wykonywanie zaawansowanych badań jakościowych wśród potencjalnych klientów,
  • określenie prognoz dotyczących sezonowości sprzedaży produktu,
  • wytypowanie grupy docelowych konsumentów wraz z ich profilem,
  • testowanie akceptowalności produktu — od produkcji, przez dystrybucję, po sprzedaż,
  • sprawdzanie preferencji dotyczących nazwy, opakowania i innych podobnych cech.

Wszystkie tego rodzaju podejmowane przez nas zabiegi mają jeden wspólny cel — zebrać takie informacje, alby jak najdokładniej i jak najściślej odpowiedzieć na pytanie stawiane sobie na każdym kroku przed debiutującego przedsiębiorcę: czy wejście na rynek z nowym produktem będzie rentowne i przyniesie zamierzone efekty.