Informacje prasowe panele + energia słoneczna

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw coraz bardziej zainteresowany fotowoltaiką

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dowodzą, że w ciągu dekady 2004–2013 produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii zwiększyła się przeszło pięcioipółkrotnie (z 3 tys. GWh do 17 tys. GWh). Choć udział energii słonecznej w porównaniu do innych nośników jest ciągle stosunkowo niski, to jednak z roku na rok zauważa się stały i systematyczny wzrost…

Informacje prasowe innowacje

Wyraźny wzrost innowacyjności w polskim przemyśle chemicznym

W przemyśle chemicznym w Polsce miejsce zatrudnienia znajduje niemal ćwierć miliona osób. W połowie 2014 roku w jego zasięgu funkcjonowały 1793 podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 9 osób. Przychody z całokształtu działalności wyniosły odpowiednio 34,2 mld złotych w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 30,6 mld złotych w produkcji chemikaliów i 7,4 mld złotych w…