Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów to jeden z fundamentalnych czynników w prowadzeniu biznesu i zarazem nieodzowny element procesu wprowadzania nowych produktów i usług na nowym obszarze rynkowym. Nie można sobie bowiem wyobrazić pozyskiwania nowych rynków zbytu bez różnego rodzaju interakcji z instytucjami publicznymi, klientami, wspólnikami, kontrahentami, podwykonawcami, dostawcami, dystrybutorami, a nawet konkurentami. W tym celu warto, aby debiutujący przedsiębiorca miał do swojej dyspozycji takie instrumenty marketingowe, które nie tylko będą ułatwiały nawiązywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, ale również będą sprzyjały ich utrzymywaniu poprzez skuteczne przekazywanie pożądanych informacji. Takim narzędziem jest bez wątpienia oferowana przez nas biznesowa baza danych. Czym się charakteryzuje takie zestawienie? Jakie zawiera informacje? Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi i zlecić nam dostarczenie takiej bazy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej, w dalszej części opisu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!

Bazy dedykowane. Odpowiadamy na indywidualne potrzeby debiutującego przedsiębiorcy

Oferowane przez nas profesjonalne wsparcie przedsiębiorcy planującego debiut działalności gospodarczej na polskim rynku jest za każdym razem w pełni dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, zidentyfikowanych uprzednio przez naszych specjalistów. Znając konkretne dane na temat planów ekspansyjnych, obranych w tym względzie celów, wyznaczonych strategii i zakresu faktycznego zapotrzebowania jesteśmy w stanie przygotować w pełni oryginalne i ściśle dedykowane biznesowe bazy danych. Dzięki temu, debiutujący przedsiębiorca otrzyma od nas szereg informacji, jakkolwiek tylko dla niego przydatnych.

Oferujemy szeroką paletę baz danych – od biznesu, przez klientów, po instytucje

Oferowana przez nas usługa przygotowywania biznesowych baz danych cechuje się kompleksowym ujęciem i szerokim zakresem. Pracujący w naszym zespole najwyższej klasy specjaliści mogą opracować – w zależności od potrzeb i życzeń debiutanta – trzy główne typy baz danych:

  • biznesowe bazy danych, tzw. B2B (business-to-business) – zawierają szereg danych informacyjno-kontaktowych dotyczących firm o znaczeniu strategicznym, potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych oraz innych przedsiębiorstw działających w obrębie podobnego obszaru rynkowego;
  • konsumenckie bazy danych, tzw. B2C (business-to-consumer) – prezentują listę kontaktów i dodatkowych informacji dotyczących osób indywidualnych, które mogą być zainteresowane ofertą proponowaną przez nowego gracza na rynku;
  • instytucyjne bazy danych – dostarczają szereg informacji na temat różnego rodzaju instytucji publicznych, z którymi debiutujący przedsiębiorca będzie nawiązywał i utrzymywał kontakt (np. urzędy, zrzeszenia branżowe, fundacje biznesowe, izby handlowe, itp.).

Wiarygodność, rzetelność i precyzja – to wyróżnia nasze zaawansowane bazy danych

Dbamy o to, aby wszelkie dane dostarczane przez nas w indywidualnie przygotowywanych bazach cechowały się niekwestionowaną poprawnością. Korzystamy ze sprawdzonych źródeł, a każdą informację dodatkowo weryfikujemy. Dzięki temu każdemu przedsiębiorcy, który zamierza wprowadzić na polski rynek nowe produkty lub usługi, możemy zaproponować szereg rzetelnych i w pełni wiarygodnych danych dotyczących podmiotów działających w jego obrębie. W naszych bazach, a dokładniej w zaawansowanych rekordach określamy m.in.: nazwy przedsiębiorstw, namiary do osób kontaktowych i decyzyjnych, adresy pocztowe, e-maile, numery telefonów stacjonarnych i komórkowych, a także oficjalne loginy do używanych komunikatorów internetowych.

Nasze bazy danych nie ograniczają się jedynie do danych teleadresowych

Oprócz tego rodzaju informacji ułatwiających nawiązanie kontaktu, prezentujemy również dane dotyczące formy prawnej firm, formy własności, majątku, wielkości zatrudnienia, daty rejestracji, numeru NIP i zajmowanego miejsca w ramach kategoryzacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), EKD (Europejskiej Klasyfikacji Działalności), NACE (Klasyfikacji Działalności Unii Europejskiej), PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), CPA (Klasyfikacji Produktów według Działalności), PRODCOM (Liście Produktów) i innych.

Zaawansowane funkcje i intuicyjna obsługa

Pomimo tego, że dostarczane przez nas biznesowe bazy cechują się dużym zaawansowaniem, to jednak ich obsługa jest intuicyjna. Szczegółowe dane są prezentowane w przejrzysty i czytelny sposób, a dodatkowe funkcje pozwalają na szybkie sortowanie rekordów zgodnie z odpowiadającym kryterium wyboru (np. wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, forma prawna, lokalizacja – region, województwo, powiat, kod pocztowy itp.).

Ułatwiamy komunikację w jej rozlicznych formach

Tworzone przez nasz profesjonalny zespół biznesowe bazy danych są skutecznym narzędziem marketingowym pomagającym debiutującemu przedsiębiorcy wejść na polski rynek z nowymi produktami i usługami. Stanowią one kluczowy element w podejmowanych przez niego strategiach komunikacyjnych. Dzięki ich zaawansowaniu, dostosowaniu do aktualnych potrzeb i precyzyjnym sprofilowaniu nawiązanie i utrzymanie kontaktu staje się prostym zadaniem. Dokładne i staranne targetowanie sprawia natomiast, że debiutant może je swobodnie wykorzystywać w rozlicznych formach komunikacji, w tym m.in. w ramach:

  • telefonicznych kampanii sprzedażowych,
  • kampaniach SMS, MMS,
  • Direct Mail i mailingu,
  • wysyłaniu newsletterów,
  • wysyłce katalogów i prenumerat,
  • sprzedaży wysyłkowej,
  • wielu innych, podobnych form komunikacji.