Planując projekt wdrożeniowy i zamierzając zainicjować działalność gospodarczą na nowym rynku, należy koniecznie poznać szereg podstawowych, a zarazem kluczowych informacji na temat otoczenia rynkowego i funkcjonujących w jego obrębie przedsiębiorstw. Nie trzeba nikogo przekonywać, że tego rodzaju dane odgrywają ogromną rolę w zaawansowanych procesach wprowadzania nowych produktów lub oferowania nowinek w dziedzinie usług. Dzięki nim można przede wszystkim już na samym początku zweryfikować zasadność obranych celów i strategii ekspansyjnych. Informacje te pozwalają również w sposób przemyślany, rozsądny i możliwie maksymalnie odpowiedzialny podejmować decyzje dotyczące dalszych kierunków rozwoju debiutującej firmy. Mając na uwadze realną potrzebę uzyskania takich właśnie danych przez przedsiębiorców wchodzących na polski rynek, przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę wywiadu gospodarczego. Wpisuje się ona w szereg innych usług realizowanych przez nasz zespół w ramach kompleksowego i – jak zawsze – profesjonalnego wsparcia dla debiutujących firm. Już teraz sprawdź, w jaki sposób pozyskujemy istotne dla Ciebie dane, jakiego charakteru informacje jesteśmy w stanie Ci dostarczyć, jak akcentujemy ich ważność w kontekście realizowanego przez Ciebie projektu wdrożeniowego i wreszcie dlaczego warto skorzystać z naszej fachowej pomocy. Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszym biurem obsługi Klienta!

Fundamentalne dane o uwarunkowaniach rynkowych i otoczeniu konkurencyjnym

Proponowana przez nas oferta przewiduje przeprowadzenie wywiadu gospodarczego przez współpracujących z nami specjalistów – najlepszych w swojej dziedzinie. Usługa ta polega na rzetelnym pozyskaniu, dokładnym przetworzeniu, a następnie udostępnieniu naszym Klientom wszelkich informacji na temat polskiego rynku i działających w jego strukturach poszczególnych, interesujących przedsiębiorstwach. Ze swojej strony możemy zastrzec, że za każdym razem tego rodzaju działania prowadzone są w sposób maksymalnie dyskretny, a zarazem bezwzględnie transparentny, tzn. z poszanowaniem reguł obowiązującego prawa.

Dostarczymy kluczowe dane na temat potencjalnych partnerów i konkurentów

Dla każdego debiutującego przedsiębiorcy niezwykle istotne okazują się informacje na temat podmiotów, które prowadzą działalność na polskim rynku. Dokładne dane na ich temat pozwalają bowiem zarysować zamierzenia dotyczące strategicznej współpracy i nawiązania partnerskich relacji z możliwymi kontrahentami. Wiedza o sile potencjalnej konkurencji przyczynia się natomiast bezpośrednio do efektywniejszego zorientowania swoich celów ekspansyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, jesteśmy w stanie sporządzić wykaz interesujących go podmiotów z uwzględnieniem takich danych, jak:

 • status prawny działalności (np. spółki akcyjne, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki Skarbu Państwa, jednoosobowe działalności gospodarcze, mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa rodzimie polskie, przedstawicielstwa firm zagranicznych, oddziały, filie, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, itp.),
 • sytuacja kadrowa i struktura zatrudnienia (m.in. liczba zatrudnionych osób, rozmiar kadry kierowniczej, podział pracowników wedle działów i jednostek, rodzaj stosowanych umów o pracę i umów cywilno-prawnych, statusy i stratyfikacja stanowisk, ścieżki awansu, wskaźniki stabilności zatrudnienia, poziom wynagrodzeń, itp.),
 • wyniki finansowe, obroty handlowe (np. wyniki finansowe brutto i netto, ze sprzedaży, działalności gospodarczej, działalności operacyjnej, bilans, wielkość dochodu, wskaźnik rentowności, obroty handlowe, wypłacalność, ocena zdolności kredytowej, stan zadłużenia, wskaźnik udziału w przetargach, itp.),
 • powiązania kapitałowe (m.in. wielkość udziału w kapitale innych podmiotów, współudział w zarządzaniu firmą, partycypacja w czynnościach kontrolnych, zakres realnych możliwości wpływu na decyzje podejmowane przez inne przedsiębiorstwa, itp.),
 • działalność inwestycyjna (np. wielkość wpływów i wydatków z tytułu sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych, inwestycji w nieruchomości, zwrotu zaliczek, zwrotu pożyczek, odsetek od lokat, pochodnych instrumentów finansowych, aktywa finansowe, itp.),
 • zakres proponowanej oferty i charakter docelowej grupy klientów (np. oferowane produkty, tzw. koszyki, proponowane usługi, ceny, promocje, działania marketingowe, itp.).

Zawczasu ostrzegamy przed niewiarygodnymi podmiotami

Analizując podmioty działające na polskim rynku w interesującym naszego Klienta obszarze dziedzinowym, zwracamy szczególną uwagę na ich wiarygodność. Oceniamy, czy aby prowadzona przez nich działalność nie odbywa się na pograniczu prawa, albo też jest rażąco niezgodna z obowiązującymi w Polsce regułami prawnymi. Wykrywamy wszelkie naruszenia związane z niekonkurencyjnymi, czy też wręcz wrogimi i niedozwolonymi zachowaniami. W ten sposób pomagamy określić ewentualne ryzyko inwestycyjne i operacyjne. Dysponując tego rodzaju dokładnie sprawdzonymi informacjami, ostrzegamy naszych Klientów przed nawiązaniem współpracy z niewiarygodnymi podmiotami, które cechują się – przykładowo – niestabilnością finansową, nierzetelnością płatniczą, czy też niewywiązywaniem się ze spłaty zadłużenia. Dzięki naszemu wsparciu unikniesz błędów, które mogłyby Cię sporo kosztować.

ostrzegamy przed niewiarygodnymi podmiotami

Prezentacja informacji w przejrzystym raporcie — szybki i łatwy dostęp do danych

Pozyskane przez nas informacje za każdym razem zamieszczamy w specjalnie przygotowanym dokumencie z dedykowanym układem treści i odpowiednim podziałem zagadnień. Należy również dodać, że przywiązujemy dużą wagę na wszelkiego rodzaju zestawień i tabel zawierających rozbudowane dane liczbowe. Przy opracowywaniu wyników wywiadu gospodarczego uwzględniamy również wizualne sposoby prezentacji informacji, wykorzystując w tym celu wszelkiego rodzaju elementy graficzne – począwszy od schematów, poprzez wykresy, a skończywszy na przeróżnych diagramach. To wszystko sprawia, że nasi Klienci otrzymują wysokiej jakości raport zawierający rzetelne i sprawdzone dane, do których zawsze z łatwością mogą dotrzeć i tym samym szybko poznać interesujące ich informacje.

Najlepsi specjaliści i eksperci z zakresu analizy mechanizmów gospodarczych

Tym, co wyróżnia nasz zespół, jest przede wszystkim jego skład. Nawiązaliśmy bowiem wielowymiarową i zakrojoną na szeroką skalę współpracę z najwyższej klasy specjalistami z zakresu ekonomii, gospodarki i analizy rynku. Ich wieloletnie doświadczenie, wysokie kompetencje i wiedza pozwalają nam zagwarantować pełen profesjonalizm w zakresie wykonywanych przez nas wywiadów gospodarczych. Ze swojej strony zapewniamy również o:

 • każdorazowej, dogłębnej weryfikacji pozyskanych informacji,
 • rzetelności w zakresie dostarczanych przez nas danych,
 • stuprocentowej poprawności przeprowadzania wywiadu,
 • korzystaniu z legalnych technik pozyskiwania informacji,
 • wykorzystywaniu skutecznych i sprawdzonych metod,
 • pełnej poufności w obrębie tzw. danych wrażliwych,
 • bezwzględnym bezpieczeństwie przy przetwarzaniu informacji.

Powyższe gwarancje wynikają bezpośrednio z wyznaczonych przez nas priorytetowych celów. Wysoko cenimy sobie zaufanie naszych Klientów i dokładamy wszelkich starań, aby ich nie zawieść. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby współpraca z nami zaowocowała nie tylko zadowoleniem z wykonanej misji, ale również długofalową i wzajemną lojalnością.

Wielka waga rzetelnych i sprawdzonych informacji

Nie trzeba nikogo przekonywać, że wiedza ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Opanowanie nowego rynku zbytu i zamiar wprowadzenia nowych produktów i usług niewątpliwie do takich kluczowych spraw się zalicza. Nie warto więc polegać tylko na własnych intuicjach i powierzchownych, wybiórczych, fragmentarycznych i niekompletnych danych. Mając do dyspozycji mocno ograniczone informacje, ryzyko niepowodzenia rozwijającego się biznesu jest znaczące. Warto natomiast skorzystać z fachowej pomocy specjalistów i zainteresować się naszą ofertą. Po zidentyfikowaniu Twoich bieżących potrzeb i wyznaczonych celów ekspansyjnych, w sposób maksymalnie zindywidualizowany, pozyskamy ważne dla Ciebie informacje, dzięki którym będziesz w stanie:

 • dokładnie zweryfikować zasadność swoich planów i zamiarów,
 • precyzyjnie określić kierunki rozwoju prowadzonych projektów wdrożeniowych,
 • realnie ograniczyć możliwość ewentualnych niepowodzeń i błędów.

Zadbaj o realne oszczędności i skorzystaj z naszej pakietowej oferty

Podstawowa idea, która przyświecała nam przy tworzeniu oferty wsparcia dla debiutujących przedsiębiorców, polegała na dostarczeniu im szeregu usług w możliwie kompleksowym zakresie. Dołączając do pozostałych form wsparcia propozycję pomocy w zakresie przeprowadzania wywiadu gospodarczego realizujemy ten właśnie cel. Mamy bowiem świadomość, że pakiet usług w jednym miejscu to szereg korzyści, spośród których najważniejsza jest oszczędność czasu i pieniędzy. Decydując się na współpracę z Enter Poland nie musisz bowiem tracić czasu na znalezienie spełniającej Twoje oczekiwania wywiadowni gospodarczej i umawianie się na kolejne spotkania. Z nami wszystko załatwisz za jednym razem!