Każdy przedsiębiorca planujący debiut na polskim rynku z nowymi produktami i usługami musi zmierzyć się z koniecznością podjęcia, a niekiedy również utrzymania kontaktów z różnego rodzaju urzędami i organami administracji publicznej. W niektórych przypadkach tego rodzaju relacje ograniczają się do jednorazowego epizodu, np. w postaci wysłania prostego pisma. Są jednak też takie sprawy, które wymagają stałej i systematycznej komunikacji. Sama paleta podmiotów instytucjonalnych pozostaje również bardzo szeroka – począwszy od jednostek na szczeblu centralnym wraz z ich terenowymi delegaturami, poprzez organy samorządu terytorialnego, a skończywszy na służbach branżowych i wysokospecjalistycznych (np. izby, inspektoraty, zakłady, straże itp.). Jesteśmy gotowi objąć fachowym wsparciem debiutującą firmę niezależnie od tego, jaki rodzaj relacji musi nawiązać, a także z jakiego rodzaju instytucjami. W naszym zespole pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści – prawnicy, radcy prawni, adwokaci, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie mechanizmów rynkowych i prowadzenia relacji na linii przedsiębiorcy – administracja państwowa. Jeżeli zależy Ci na nienagannym prowadzeniu przedsiębiorstwa pod kątem spełnienia wymogów formalno-prawnych i zarazem utrzymaniu korzystnych relacji z podmiotami instytucjonalnymi, skorzystaj z naszej oferty i zapoznaj się z jej szczegółowymi założeniami!

Kompleksowe wsparcie i dostosowanie działań do potrzeb Klienta

W naszym zespole pracują doświadczeni i wysoko wykwalifikowani radcy prawni, adwokaci i prawnicy specjalizujący się w poszczególnych gałęziach prawa: cywilnego, gospodarczego, handlowego, pracy, administracyjnego i rzeczowego. Nasza oferta wyróżnia się też nie tylko tym, że jest dedykowana przedsiębiorcom, którzy planują zainicjować działalność gospodarczą na polskim rynku, ale również kompleksowym charakterem i szerokim zakresem usług, które można za każdym razem dostosować do zindywidualizowanych potrzeb Klienta. Oferujemy wsparcie na każdym etapie działalności i w każdej formie:

  • począwszy od realnej pomocy w wypełnianiu wniosków, redagowaniu dokumentów i sporządzaniu pism urzędowych,
  • poprzez doradztwo w zakresie strategii przyjmowanych na potrzeby korzystnego przebiegu spraw i postępowań administracyjnych (wraz z zasygnalizowaniem ewentualnych środków odwoławczych i skarg przysługujących naszemu Klientowi),
  • a skończywszy na pełnej reprezentacji debiutującego przedsiębiorcy w zakresie wszelkich kontaktów z urzędami, jednostkami administracji publicznej i organami wymiaru sprawiedliwości.

W każdym z powyższych przypadków wykonujemy swoją pracę maksymalnie profesjonalnie i rzetelnie. Na każdym kroku dbamy o to, aby w możliwie najszerszym zakresie działać w interesie naszego Klienta. Staramy się moderować tok spraw administracyjnych w taki sposób, dzięki któremu osiągnąć można pomyślne rozwiązanie sprawy i osiągnięcie dodatkowych korzyści.

Reprezentujemy Klientów na podstawie udzielonych przez nich pełnomocnictw

Dokładamy wszelkich starań, aby skutecznie i z dbałością o interesy biznesowe reprezentować naszych Klientów, którzy wchodzą na polski rynek z nowymi produktami lub wprowadzają nowinki usługowe. Czynimy to za pomocą różnych środków i narzędzi przewidzianych w polskim prawie, a dokładniej w przepisach kodeksu cywilnego. Spośród nich wymienić można m.in.:

  • pełnomocnictwo ogólne

Cechuje się ono najszerszym zakresem umocowania. Oznacza to, że dokument ten upoważnia do wykonywania przez naszego pracownika ale w imieniu Klienta wszelkich czynności, które charakteryzują się tzw. zwykłym zarządem. Pod rygorem nieważności, za każdym razem tego rodzaju pełnomocnictwo sporządzamy na piśmie — z uwzględnieniem poczynionych ustaleń i poszanowaniem wszelkich zastrzeżeń ze strony naszego Klienta, występującego w roli Mocodawcy.

  • pełnomocnictwo rodzajowe

Upoważnia ono do wykonywania czynności o ściśle określonym rodzaju i w ramach konkretnej kategorii spraw. Przykładowo, debiutujący na polskim rynku przedsiębiorca może nam udzielić pełnomocnictwa do działania ograniczonego do zarządu na rynku nieruchomości lub np. w obrębie prawa do zawierania w jego imieniu umów o pracę. Każdorazowo sporządzamy w tym celu przejrzysty, klarowny i zgodny z wymogami prawnymi dokument w formie pisemnej, który zawiera w swej zasadniczej treści istotę zakresu reprezentacji uzgodnionej szczegółowo z naszym Klientem.

  • pełnomocnictwo szczegółowe

W przeciwieństwie do wcześniejszych form, pełnomocnictwo szczegółowe jest maksymalnie ścisłe i mocno skonkretyzowane. Dokument ten odnosi się bowiem do wskazanej, pojedynczej i dokładnie opisanej czynności wykonywanej przez naszego pracownika w imieniu naszego Klienta. Mogą to być przykładowo sprawy związane z realizowaniem zobowiązań podatkowych nałożonych na debiutującego przedsiębiorcę. Zakres pełnomocnictwa pozostaje ostatecznie zawsze do suwerennej decyzji Mocodawcy – naszego Klienta.

Oferowana przez nas kompleksowa usługa reprezentowania debiutantów rozpoczynających na polskim rynku działalność gospodarczą może być realizowana również za pomocą specjalnego pełnomocnictwa — tzw. prokury. Nasi kompetentni i doświadczeni w tego rodzaju sprawach pracownicy, występujący w tym przypadku w roli prokurentów, mogą przejąć od przedsiębiorcy wpisanego do KRS-u wykonywanie szerokiego katalogu czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami

W procesie prowadzenia każdego biznesu, a w szczególności tego „raczkującego”, należy koniecznie uwzględnić tzw. zarządzanie ryzykiem. Powinno się ono odnosić do maksymalnie szerokiego zakresu kolejnych etapów i części składowych projektów wdrożeniowych. W tym względzie warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej konieczności uczestniczenia w postępowaniach sądowych i sporach prowadzonych przed organami wymiaru sprawiedliwości. Zachowując wysokie pokłady optymizmu i zakładając, że kontakt z sądami nie będzie konieczny, lepiej zarazem dmuchać na zimne i być spokojnym, że w razie potrzeby przyjdziemy z pomocą.

Naszą misją jest wyjście naprzeciw wszelkim oczekiwaniom naszych Klientów, co oznacza, że oferujemy kompleksowe i rzeczowe wsparcie również w tym zakresie. Zajmujemy się bowiem udzielaniem porad prawnych — każdorazowo zindywidualizowanych i dostosowanych do konkretnego problemu. Pracujący w naszym zespole wysoko wykwalifikowani prawnicy biorą również udział w sprawach sądowych, reprezentując Klientów w trybie i zakresie zgodnym z ich decyzją. Nie ogranicza nas ani problematyka sprawy, ani też złożoność procesu. Nasza oferta ma kompleksowy i szeroki zakres. Dzięki specjalnym pełnomocnictwom i tzw. zastępstwu procesowemu możemy przejąć odpowiedzialność za sprawy dotyczące Klienta i nadawać im korzystny przebieg w sądach wszystkich instancji.

Skorzystaj z naszego wsparcia i zyskaj spokój i bezpieczeństwo!

Powierzając nam reprezentowanie swojej firmy przed urzędami i organami administracji publicznej, zyskujesz duży spokój i tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa. Gwarantujemy pełną poufność w obrębie pozyskanych informacji, z którymi będziemy się stykać podczas wykonywanej przez nas pracy i świadczenia usług. Korzystamy z najnowszych programów i narzędzi, dzięki czemu możemy zapewnić o stuprocentowej ochronie danych i bezwzględnej dyskrecji.

Do katalogu korzyści i atutów naszej oferty dokładamy również spokój. Nasz zespół dołoży bowiem wszelkich starań, abyś nie był zaskoczony nieprzyjemną informacją np. o utracie szansy dofinansowania, czy też o niedopełnieniu innych formalności w kontaktach z urzędami. Gwarantujemy, że każdy dokument będzie sporządzony rzetelnie, starannie i przede wszystkim na czas. Dzięki temu będziesz mógł bez przeszkód rozwijać działalność swojej firmy, nie martwiąc się o pozwolenia i koncesje. Zapewniamy, że nad wszystkimi tymi sprawami będziemy czuwać, stale monitorując przebieg szeregu spraw i kontaktów na linii Twoje przedsiębiorstwo – administracja publiczna.