Polski rynek tekstyliów, odzieży i obuwia

Na polskim rynku w 2015 roku działało około 12,7 tys. przedsiębiorstw produkujących odzież, 5,2 tys. firm zajmujących się przemysłem tekstylnym i niemal 3 tys. podmiotów gospodarczych wytwarzających skóry i obuwie. W całej branży zatrudnienie znalazło ogółem 178 tys. osób, których średnie zarobki oscylowały w granicach 2–3 tys. złotych. Produkcja globalna tekstyliów oszacowana została 13,1 mld złotych, odzieży na 10 mld złotych, a skóry i obuwia na 5,2 mld złotych.

Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa w Polsce

Rynek produkcji przemysłowej w Polsce cechuje stały rozwój. Częstokroć optymistyczne prognozy analityków z nawiązką znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wzrosty w skali ostatniej dekady zaobserwować można zarówno we wskaźnikach dotyczących produkcji (przeszło 1,3 bln złotych produkcji globalnej w 2015 roku, co w porównaniu do danych sprzed 10 lat oznacza niemal dwukrotny wzrost).