Osteohelp leczenie psychosomatyczne

Osteopatia w Polsce statystyki, trendy i prognozy

Osteopatia to stosunkowo młoda dziedzina medycyny w Polsce. Mimo to, zainteresowanie nią rośnie, zarówno po stronie pacjentów, jak i specjalistów. Według raportu „Analiza rynku usług medycznych w Polsce” z 2021 roku, w ostatnich latach zwiększyła się liczba osób korzystających z usług osteopatycznych. Szacuje się, że około 1,5 miliona Polaków skorzystało z takiej pomocy w ciągu…

rolnictwo w Polsce`

Trendy i czynniki, które wpłyną na branżę spożywczą w 2022 r.

Wyniki finansowe branży spożywczej zależą od wielu czynników, takich jak koszty produkcji, popyt na produkty spożywcze, trendy żywieniowe, zmiany w polityce żywnościowej, wahania kursów walutowych i wiele innych. Jednakże, w świetle pandemii COVID-19, w branży spożywczej można zaobserwować zmiany w preferencjach konsumentów, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe i handel zagraniczny w 2023 roku. Pandemia…

jabłka

Dynamiczny rozwój przetwórstwa owoców i warzyw w polskim przemyśle spożywczym

W ciągu ostatnich kilku lat sektor przetwórstwa owocowo-warzywnego odnotowuje systematyczny progres i tym samym umacnia swoją pozycję w obrębie gałęzi przemysłu spożywczego w Polsce. Analizując wskaźniki produkcji, średnioroczne tempo wzrostu oszacowane zostało na 4,8%, co zarazem – jak dowodzą dane – silnie koresponduje ze zwiększeniem poziomu eksportu. Polski przemysł spożywczy stawia na jabłka i mrożonki…

Polski rynek muzyki dla firm

Rynek muzyki dla firm to pod wieloma względami specyficzna gałąź polskiego biznesu. Istnieje duża trudność w określeniu jego wartości i przedstawieniu spójnych danych ekonomicznych. Pozostaje zatem scharakteryzować go przeglądowo w obrębie trzech kluczowych obszarów, które pozwolą dostrzec jego specyfikę.