Potencjalni konkurenci

Wyłonimy podmioty z sektora, które obecnie nie konkurują z twoją firmą, ale mogą to robić w przyszłości.

Obecni konkurenci

Przeanalizujemy jak funkcjonują firmy konkurentów oraz twój sektor. Zbadamy ich mocne i słabe strony, wielkość sprzedaży oraz udziały w rynku.

Dostawcy

Zidentyfikujemy potencjalnych dostawców, przeanalizujemy w jakim stopniu twoja firma jest lub będzie od nich zależna.

Substytuty

Potencjalni Klienci

Analiza makrootoczenia

Analiza strategiczna organizacji i jej otoczenia

Przed wprowadzeniem nowego produktu bądź usługi na dany rynek należy przeanalizować szereg czynników gospodarczych i ekonomicznych. Uzyskane w ten sposób dane pozwolą odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy zainicjowanie planowanej działalności gospodarczej przyniesie zakładane rezultaty, a przynajmniej jakie są na to szanse. W tym celu wykonuje się złożone i w pełni kompleksowe analizy otoczenia rynkowego. Tego rodzaju raporty uwzględniają wszystkie determinanty, które są kluczowe w procesie wejścia na dany rynek.

Podstawę do badań sporządzanych przed wprowadzeniem nowego produktu lub usługi stanowi analiza wielkości i struktury rynku. Jej rezultatem jest uzyskanie nie tylko podstawowych danych statystycznych dotyczących wielkości sprzedaży wraz z jej dynamiką, ale również kluczowych informacji na temat podmiotów aktywnie uczestniczących w stosunkach gospodarczych. Opracowywane przez nasz zespół raporty opisują bieżące trendy koniunkturalne — zarówno w skali całego rynku, jak również w obrębie konkretnego segmentu (raporty branżowe). Dzięki zaawansowanym modelom ekonometrycznym jesteśmy w stanie przygotować miarodajne prognozy.

Planując ekspansję na nowym rynku, nie można zapomnieć o sporządzeniu szczegółowej analizy konkurencji. Jej celem jest w pierwszej kolejności zidentyfikowanie firm, które eksplorują interesujący nas segment rynku, a następnie określenie ich potencjału. W tym celu dokonuje się dokładnej weryfikacji strategii obranej przez potencjalnych konkurentów. Porównuje się również portfolio zawierające proponowaną ofertę. Precyzyjne określenie pozycji, jaką zajmują na rynku poszczególne firmy możliwe jest tylko w wyniku przeanalizowanie szeregu elementów, do których zaliczyć można m.in.:

  • osiągnięte wyniki finansowe i odnotowane obroty,
  • koszyk oferowanych produktów i usług,
  • struktura cen i kanały dystrybucji,
  • grupy docelowe i postawy konsumenckie,
  • strategie marketingowe i działania promocyjne.

Zamierzając wejść na polski rynek z nowym produktem, warto sprawdzić, jakie są szanse na zainteresowanie nim potencjalnych konsumentów. W tym celu sporządza się analizę rynku pod kątem wprowadzania produktu. Jej efektem jest raport zawierający złożone wskaźniki podaży. Dzięki temu zyskuje się jasną odpowiedź, czy nowa oferta stanie się innowacyjna i wypełni wolną niszę rynkową, czy może wprowadzany produkt zniknie w tłumie innych, oferowanych przez konkurencję. Uzupełnieniem do tej usługi jest analiza preferencji konsumenckich, która pozwala m.in. odtworzyć zwyczaje zakupowe klientów dokonujących transakcji na interesującym nas rynku.

Dzięki uwzględnieniu powyższych czynników sporządzona przez naszych ekspertów analiza konkurencyjności pozwala na wyliczenie mocnych i słabych stron największych graczy oraz określenie ich udziałów rynkowych. W  naszym raporcie dostarczamy również dane dotyczące potencjału ewentualnych kontrahentów i możliwych kierunków współpracy. Od tego już tylko krok do stworzenia przez nas biznesowej bazy danych z zestawieniem unikalnych kontaktów w obrębie interesującej nas branży. Wykorzystując zgromadzone w ten sposób dane możemy zaoferować pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych, którzy będą spełniać określone warunki i wyznaczone cele.