W naszym zespole pracują wysoko wykwalifikowani i doświadczeni analitycy, którzy specjalizują się w poszczególnych gałęziach rynku. Dzięki temu wszystkim debiutantom rozpoczynającym działalność gospodarczą w Polsce możemy zaproponować wysokiej jakości raporty branżowe opisujące determinanty wybranego segmentu polskiego rynku. Gwarantujemy stuprocentową rzetelność i niekwestionowaną wiarygodność zawartych w nich informacji. Nasza oferta cechuje się dużą elastycznością, a przygotowywane przez nas dokumenty pełną niepowtarzalnością. Na każdym kroku dbamy bowiem o to, aby dostarczane naszym Klientom dane stanowiły jak najściślejszą odpowiedź na ich indywidualne i konkretne potrzeby.

Identyfikacja potrzeb fundamentem profesjonalnego raportu

Każdy dokument o charakterze analitycznym tworzony jest z określonym zamiarem. Oferowane przez nas wysokiej jakości raporty branżowe stawiają sobie za cel pomoc w podjęciu decyzji, czy opłaca się wchodzić na polski rynek z nowymi produktami lub usługami. W tym celu analizujemy otoczenie rynkowe, jego determinanty i uwarunkowania, a także działania biznesowe potencjalnie konkurencyjnych podmiotów.

Aby dokładnie określić szanse odniesienia sukcesu w ekspansji biznesowej, należy jednak w pierwszej kolejności zidentyfikować potrzeby debiutanta i poznać jego strategie. Mając to na uwadze, opracowywanie raportów branżowych za każdym razem zaczynamy od zebrania danych dotyczących firmy planującej zainicjowanie działalności gospodarczej na polskim rynku. Określamy jej potencjał i analizujemy wytyczone cele. Tego rodzaju informacje zebrane w punkcie wyjściowym pozwolą nam w dalszej kolejności ukierunkować podejmowane przez nasz zespół działania. Dzięki temu, w dłuższej perspektywie dostarczymy szereg takich propozycji i sugerowanych rozwiązań, które będą w pełni odpowiadały potrzebom wspieranego przez nas przedsiębiorcy.

Dostajesz dokładnie to, czego potrzebujesz

Zidentyfikowanie potrzeb i poznanie celów przedsiębiorstwa planującego debiut na polskim rynku sprawia, że jesteśmy w stanie przygotować fachowe i w pełni optymalne raporty branżowe. Zawierają one szereg kluczowych informacji i bazowych danych ekonomicznych zawężonych do konkretnej gałęzi rynkowej, która stanowi obszar zainteresowania ekspansją biznesową. W sporządzonych przez nasz zespół opracowaniach dostarczamy naszym Klientom precyzyjny obraz danego segmentu rynkowego, z uwzględnieniem m.in. następujących wskaźników gospodarczych i mierników przedsiębiorczości:

  • liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obrębie interesującej gałęzi rynku,
  • określenie typów, wielkości i kraju pochodzenia kapitału potencjalnie konkurencyjnych firm,
  • inne kategoryzacje w ramach obowiązującej standaryzacji grup przedsiębiorstw,
  • rozmiar i struktura zatrudnienia,
  • bilansowe wyniki finansowe firm, przychody i koszty operacyjne,
  • aktywa, pasywa, kapitały, fundusze własne i zobowiązania,
  • wskaźniki rentowności i produktywności.

 

Efektem wykonywanych przez nas zaawansowanych analiz branżowych jest – jak można zauważyć – zestaw szczegółowych informacji. Chcąc dostarczyć naszym Klientom dokładnie to, czego potrzebują, za każdym razem systematyzujemy zebrane dane. Atutem naszych raportów jest bowiem ich przystępność, a w konsekwencji wysoka przejrzystość i czytelność prezentacji specjalistycznych wskaźników. W tym celu zwracamy szczególną uwagę na wykorzystanie możliwości graficznych, ujmując dane w zestawienia tabelaryczne, schematy, diagramy i wykresy.

Przemyślane decyzje ekspansyjne

Dostarczone przez nas raporty branżowe pozwalają odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, czy w obrębie danego obszaru polskiego rynku jest miejsce na wprowadzenie nowych produktów i usług. W tym celu charakteryzujemy interesujący segment rynku, odczytując trendy koniunkturalne i zarysowując uwarunkowania konkurencyjne. Dzięki danym zebranym przez naszych specjalistów debiutujący przedsiębiorca może podjąć przemyślaną decyzję związaną z planowanymi działaniami ekspansyjnymi.

 

Zaprezentowane przez nas informacje mogą sprawić, że utwierdzi się w przekonaniu co do słuszności swoich celów lub będzie chciał zmodyfikować strategie i dostosować je do zastanych okoliczności, albo też w pewnym zakresie zrezygnuje z debiutu jeśli będzie ryzykowny czy też nieopłacalny. Zapewniamy o fachowej pomocy w podjęciu decyzji. Nasza oferta cechuje się bowiem w pełni kompleksowym charakterem. Oznacza to, że obok przygotowania niezbędnych raportów proponujemy również profesjonalne wsparcie na etapie doradztwa i konsultingu w zakresie wejścia na polski rynek.