rolnictwo w Polsce`

Trendy i czynniki, które wpłyną na branżę spożywczą w 2022 r.

Wyniki finansowe branży spożywczej zależą od wielu czynników, takich jak koszty produkcji, popyt na produkty spożywcze, trendy żywieniowe, zmiany w polityce żywnościowej, wahania kursów walutowych i wiele innych. Jednakże, w świetle pandemii COVID-19, w branży spożywczej można zaobserwować zmiany w preferencjach konsumentów, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe i handel zagraniczny w 2023 roku. Pandemia…