Nie ulega wątpliwości, że złożoność procesu wchodzenia na polski rynek z nowymi produktami i usługami jest wynikiem chociażby konieczności spełnienia określonych wymogów formalno-prawnych i uzyskania stosownych pozwoleń. Na tym jednak nie kończy się kontakt z organami administracji publicznej w kontekście wypełniania wobec nich urzędniczych powinności. Na etapie rozwijania swojego biznesu i w pierwszym stadium prowadzonej działalności należy bowiem między innymi zwrócić szczególną uwagę na to, aby wywiązać się ze wszelkich zobowiązań podatkowych nałożonych przez obowiązujące prawo. Mamy świadomość, że dla debiutującego na polskim rynku przedsiębiorcy rozliczenia z fiskusem wcale nie muszą należeć do najłatwiejszych spraw. Wręcz przeciwnie – może się to wydawać skomplikowane i trudne do opanowania bez fachowej pomocy. Z tego więc powodu przygotowaliśmy specjalną ofertę z zakresu doradztwa podatkowego, którą adresujemy w sposób szczególny do debiutujących firm. Nasi eksperci pochylą się nad każdą sprawą w sposób maksymalnie indywidualny i wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane z obciążeniami fiskalnymi w świetle obowiązujących regulacji. Doradzimy, jak efektywnie wywiązać się z obowiązku uiszczenia różnorakich opłat skarbowych, wszelakich ciężarów finansowych i poszczególnych danin. Natomiast na wypadek ewentualnych sytuacji spornych weźmiemy na siebie odpowiedzialność w zakresie reprezentowania Twojej firmy przed organami podatkowymi i udowodnimy działania zgodne z prawem. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą! Zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszym biurem obsługi Klienta!

 

Najwyższej klasy specjaliści gwarantem wysokiej jakości usług i pełnego profesjonalizmu

Naszym celem jest dostarczenie przedsiębiorcom wchodzącym na polski rynek dokładnie takiego wsparcia, jakiego w danych okolicznościach potrzebują, przy równoczesnym zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług i pełnego profesjonalizmu. Chcąc spełnić tego rodzaju założenia i zrealizować w praktyce postawione sobie takie właśnie cele, nawiązaliśmy współpracę z najwyższej klasy specjalistami kompetentnymi w zakresie doradztwa podatkowego.

 

W naszym szerokim zespole znaleźli doświadczeni eksperci, którzy dysponują stosownymi licencjami i otrzymali odpowiedni wpis – zarówno na listę prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, jak również do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego prowadzonego przez ministra finansów. Dodatkowo współpracujemy również z adwokatami i radcami prawnymi, którzy specjalizują się w prawie podatkowym i służą fachową pomocą w wyjaśnieniu spraw związanych z tym zagadnieniem. Kompetentna kadra to nasza mocna strona, który wyróżnia nas spośród konkurencji. Nie trzeba nikogo przekonywać, że nasi Klienci zyskują dzięki temu gwarancję stuprocentowej rzetelności i wysokiej skuteczności oferowanych przez na usług.

 

Zapewniamy pełen zakres doradztwa podatkowego

Proponowana przez nas oferta doradztwa podatkowego, skierowana w sposób szczególny do przedsiębiorców inicjujących działalność gospodarczą na polskim rynku, wyróżnia się szerokim zakresem i w pełni kompleksowym charakterem. W jej skład wchodzi bowiem szereg poszczególnych usług, które za każdym razem są odpowiednio dobierane do konkretnych potrzeb naszego Klienta, uprzednio przez nas zidentyfikowanych. Oznacza to, że w sposób maksymalnie zindywidualizowany możemy wesprzeć debiutantów poprzez:

 • udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących nałożonych na nich obowiązków podatkowych,
 • służenie rzetelną radą w zakresie właściwego wypełnienia przez nich zobowiązań fiskalnych,
 • prowadzenie w ich imieniu ksiąg podatkowych i innych tego rodzaju dokumentów ewidencyjnych,
 • sporządzanie na ich rzecz obowiązkowych deklaracji i zeznań podatkowych,
 • reprezentowanie ich przed urzędami skarbowymi i innymi jednostkami administracji podatkowej,
 • wsparcie i udział w ewentualnych postępowaniach przed organami administracji publicznej,
 • udzielanie im wszelkiej pomocy w zakresie wszystkich powyższych spraw.

 

Wszechstronna wiedza i szeroka paleta usług

Naszą mocną stroną jest solidny zespół najwyższej klasy specjalistów, wykwalifikowanych w różnych dziedzinach z zakresu prawa podatkowego. To sprawia, że możemy zaoferować szeroką paletę usług związanych z całym wachlarzem obciążeń fiskalnych. Doradzamy i pomagamy wybrać najlepsze rozwiązania m.in. w obrębie podatków:

 • VAT,
 • CIT,
 • PIT,
 • cła,
 • akcyzy,
 • cen transferowych,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatków międzynarodowych.

 

Dbając o interes naszego Klienta, wskazujemy na możliwości skorzystania z ulg podatkowych przewidzianych dla debiutujących przedsiębiorców i pomagamy uzyskać w ten sposób realne oszczędności. Dodatkowo, analizujemy negocjowane i podpisywane umowy pod kątem ciężarów finansowych (przede wszystkim wszelkiego rodzaju umowy gospodarcze, umowy o pracę, cywilno-prawne, umowy kredytu, leasingu itp.). W przypadku fuzji lub przejęć oferujemy fachowe doradztwo w zakresie aspektów podatkowych tego rodzaju procesów.

 

Optymalizacja podatkowa dla firmy wchodzącej na polski rynek

Oferowane przez nas wsparcie z zakresu doradztwa podatkowego dla firm wchodzących na polski rynek polega również na zoptymalizowaniu ponoszonych przez nich ciężarów finansowych. Nasi specjaliści zajmują się oceną efektywności rozliczeń, dzięki czemu mogą zaproponować dobranie najodpowiedniejszych rozwiązań. Pozwala to ponadto zawczasu wyeliminować błędy, które mogłyby skutkować negatywnymi konsekwencjami w przypadku kontroli skarbowych przeprowadzanych przez organy administracji fiskalnej. Co więcej, racjonalizacja tego rodzaju wydatków przyczynia się również do uzyskania realnych oszczędności, które można przeznaczyć na rozwój projektów wdrożeniowych.

 

Planowanie podatkowe – klucz do efektywnego zarządzania budżetem firmy

W zakresie optymalizacji podatkowej zapewniamy również usługę planowania podatkowego. Jej podstawowym celem jest uporządkowanie i skategoryzowanie obciążeń w kontekście ich charakteru i obowiązujących terminów ich uiszczania. Do szerokiego katalogu zalet i realnych korzyści, jakie przynosi tego rodzaju działanie, zaliczyć można w sposób szczególny:

 • rysowanie miarodajnych strategii dotyczących wydatkowania środków pochodzących z budżetu firmy,
 • uwzględnianie sztywno określonych terminów uiszczenia obowiązkowych należności podatkowych,
 • działania na rzecz minimalizacji obciążeń poprzez możliwości rozłożenia w czasie opłat skarbowych,
 • wskazywanie na możliwość wykorzystania legalnych sposobów ograniczenia wysokości podatków (np. poprzez wykorzystanie przewidzianych ulg, mechanizmu uproszczonych zaliczek, korzystne określenie stawek amortyzacyjnych itp.).

 

Ochrona interesu podatkowego Twojej firmy to nasz podstawowy cel

Wychodzimy z założenia, że do każdej sprawy należy podejść w sposób maksymalnie zindywidualizowany, ponieważ tylko dzięki temu możemy efektywnie świadczyć usługi dla naszych Klientów. W tym celu za każdym razem zapoznajemy się dokładnie z szeregiem uwarunkowań i bieżącymi potrzebami przedsiębiorców wchodzących na polski rynek. Tego rodzaju zaangażowana postawa sprawia, że możemy nie tylko zadbać o ich interesy podatkowe, ale również chronić je na każdym etapie prowadzonej działalności. Nasi wysokiej klasy specjaliści zapewniają, że wykorzystują wszystkie możliwe w tym celu środki, a w razie ewentualnych sporów sądowych dotyczących spraw fiskalnych starają się tak reprezentować przedsiębiorcę, aby ten nie poniósł z tego tytułu większych strat.

 

Gwarancja bezpieczeństwa i bezwzględnej poufności

Obok wysokiej jakości usług i profesjonalnego wsparcia nasi Klienci za każdym razem otrzymują od nas gwarancję stuprocentowego bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania powierzonych nam danych. Jest dla nas niezwykle ważne ich zaufanie i lojalność, dlatego też przy okazji wsparcia z zakresu doradztwa podatkowego zapewniamy debiutujących przedsiębiorców o:

 • bezwzględnej poufności w zakresie udostępnianych przy tej okazji informacji,
 • profesjonalnym zespole pracowników uwzględniających w swojej pracy zasady etyki zawodowej,
 • korzystaniu ze sprawdzonych narzędzi, gwarantujących pełne bezpieczeństwo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.