panele + energia słoneczna

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw coraz bardziej zainteresowany fotowoltaiką

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dowodzą, że w ciągu dekady 2004–2013 produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii zwiększyła się przeszło pięcioipółkrotnie (z 3 tys. GWh do 17 tys. GWh). Choć udział energii słonecznej w porównaniu do innych nośników jest ciągle stosunkowo niski, to jednak z roku na rok zauważa się stały i systematyczny wzrost…

energia wiatraki

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce

Odnawialne źródła energii (tzw. OZE) zyskują w ostatnich latach coraz większe znaczenie w sektorze energetycznym. Wzrost zainteresowania energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (m.in. wiatru, wody, promieniowania słonecznego, biogazów i biopaliw) jest spowodowany przede wszystkim procesem naturalnego wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Towarzyszące ich zużywaniu zanieczyszczanie środowiska naturalnego, szczególnie…

innowacje

Wyraźny wzrost innowacyjności w polskim przemyśle chemicznym

W przemyśle chemicznym w Polsce miejsce zatrudnienia znajduje niemal ćwierć miliona osób. W połowie 2014 roku w jego zasięgu funkcjonowały 1793 podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 9 osób. Przychody z całokształtu działalności wyniosły odpowiednio 34,2 mld złotych w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 30,6 mld złotych w produkcji chemikaliów i 7,4 mld złotych w…

biotechnologia

Biotechnologia w Polsce – podstawowe dane, wskaźniki i trendy

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca w obrębie badań wiedzę z zakresu biochemii, mikrobiologii i inżynierii. Dynamiczny i niesłabnący rozwój w tym obszarze sprawia, że osiągnięcia biotechnologii znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji, przemyśle chemicznym, spożywczym, wydobywczym, a także w ochronie środowiska, leśnictwie i rolnictwie. Firmy prowadzące działalność biotechnologiczną w Polsce Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem zaangażowania…