firma

Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce

Zgodnie z polskim ustawodawstwem status mikroprzedsiębiorstwa posiada firma, w której co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnionych było nie więcej niż 9 pracowników. Poza tym roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w obrębie tego rodzaju przedsiębiorstwa nie może być wyższy niż równowartość 2 milionów euro. Granicy…

panele + energia słoneczna

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw coraz bardziej zainteresowany fotowoltaiką

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dowodzą, że w ciągu dekady 2004–2013 produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii zwiększyła się przeszło pięcioipółkrotnie (z 3 tys. GWh do 17 tys. GWh). Choć udział energii słonecznej w porównaniu do innych nośników jest ciągle stosunkowo niski, to jednak z roku na rok zauważa się stały i systematyczny wzrost…

energia wiatraki

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce

Odnawialne źródła energii (tzw. OZE) zyskują w ostatnich latach coraz większe znaczenie w sektorze energetycznym. Wzrost zainteresowania energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (m.in. wiatru, wody, promieniowania słonecznego, biogazów i biopaliw) jest spowodowany przede wszystkim procesem naturalnego wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Towarzyszące ich zużywaniu zanieczyszczanie środowiska naturalnego, szczególnie…

innowacje

Wyraźny wzrost innowacyjności w polskim przemyśle chemicznym

W przemyśle chemicznym w Polsce miejsce zatrudnienia znajduje niemal ćwierć miliona osób. W połowie 2014 roku w jego zasięgu funkcjonowały 1793 podmioty gospodarcze zatrudniające powyżej 9 osób. Przychody z całokształtu działalności wyniosły odpowiednio 34,2 mld złotych w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 30,6 mld złotych w produkcji chemikaliów i 7,4 mld złotych w…

biotechnologia

Biotechnologia w Polsce – podstawowe dane, wskaźniki i trendy

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca w obrębie badań wiedzę z zakresu biochemii, mikrobiologii i inżynierii. Dynamiczny i niesłabnący rozwój w tym obszarze sprawia, że osiągnięcia biotechnologii znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji, przemyśle chemicznym, spożywczym, wydobywczym, a także w ochronie środowiska, leśnictwie i rolnictwie. Firmy prowadzące działalność biotechnologiczną w Polsce Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem zaangażowania…

wypadek ubezpieczenia

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych auto-casco (AC)

Determinanty ubezpieczeń AC Polisy auto-casco stanowią specyficzny produkt na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich zasadniczym celem jest bezpośrednia ochrona majątku w zakresie jego zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub kradzieży. Należy na wstępie zaznaczyć, że właściciele pojazdów nie są na mocy uregulowań prawnych zobowiązani do wykupienia tego rodzaju ubezpieczenia. Z dobrowolności nabycia polisy AC wynika kilka konsekwencji i…

Ewolucja rynku piwa w Polsce

Tendencje rynkowe Wśród zauważalnych tendencji rynkowych w ostatnich latach jest wyraźny wzrost udziału piw z segmentu economy. Wyniki pokazują, że o ile spada sprzedaż w segmencie Premium, o tyle segment piw ekonomicznych w ostatnich latach wzrósł i utrzymuje się na wysokim poziomie. Polacy coraz częściej wybierają piwa tańsze. Jest to spowodowane spadkiem nastrojów konsumenckich, a także…

piwo

Po jakie piwo sięgają Polacy?

Jak wynika z badania GfK Polonia, przeprowadzonego na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, piwo jest najczęściej konsumowanym napojem alkoholowym w Polsce. Złoty trunek spożywa 63% dorosłych Polaków. Do picia piwa przyznaje się 81% mężczyzn i 46% kobiet. Biorąc pod uwagę przedziały wiekowe, to po piwo najchętniej sięgają Polacy w wieku 30-39 lat – 79%, a…

browar

Browary w Polsce

Według danych The Brewers of Europe w 2013 roku na rynku polskim funkcjonowało 155 browarów. Analizując dane z lat 2008-2013 widać, że liczba browarów dynamicznie wzrasta. W 2008 roku w Polsce funkcjonowało 86 browarów, a więc w ciągu 5 lat nastąpił 80% wzrost. W europejskim zestawieniu Polska jest na 11 miejscu. Przodują Brytyjczycy i Niemcy.…