Proces rozpoczynania działalności gospodarczej, szczególnie w nowym otoczeniu rynkowym, wiąże się z koniecznością podjęcia różnorodnych form współpracy z innymi podmiotami i jednostkami. Choć w niektórych przypadkach tego rodzaju współdziałanie może charakter dość ograniczony, a nawet wręcz doraźny, to jednak w zasadniczym zakresie przybiera ono postać długofalowej, strategicznej kooperacji. Trudno bowiem wyobrazić sobie funkcjonowanie rozkręcającej się firmy chociażby bez zatrudnionych w niej pracowników, bez wywiązujących się na czas ze swoich zobowiązań dostawców i podwykonawców, czy też bez strategicznych partnerów i kontrahentów, którzy są w stanie wziąć na siebie pewien zakres spraw istotnych dla bieżącej działalności i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Warunki współpracy, uzgodnione w toku przeprowadzonych uprzednio negocjacji (do których możemy solidnie przygotować i w których możemy wziąć udział), należy następnie spisać w formie umowy. Oferujemy fachowe wsparcie w zakresie przygotowywania i redagowania tekstów tego rodzaju dokumentów określających wzajemne prawa i zobowiązania. Gwarantujemy, że pracujący w naszym zespole kompetentni prawnicy i wysoko wykwalifikowani eksperci sprawią, że każda podpisana przez debiutującego przedsiębiorcę umowa będzie nie tylko zgodna z obowiązującym prawem, ale również maksymalnie korzystna dla naszego Klienta. Na tym się jednak nie kończy nasza oferta — sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy!

Służymy pomocą w zredagowaniu każdego rodzaju umów

Bieżąca działalność debiutującej firmy obfituje w różnego rodzaju uzgodnienia, które powinny przybrać postać pisemną w formie umowy. Przywiązujemy wagę go szczegółów i dbamy o każdy, nawet najdrobniejszy detal. Mamy bowiem świadomość, jak ogromne znaczenie może mieć w umowie pojedyncze słowo. Jak zawsze, tak i w tym przypadku wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i pomagamy w opracowaniu rozlicznych rodzajów umów. Sporządzamy teksty tego rodzaju dokumentów w zakresie, który bezpośrednio odnosi się do poszczególnych dziedzin w obrębie prowadzonej przez debiutantów działalności gospodarczej:

 • umowy ramowe, współpracy i licencyjne,
 • umowy kupna, sprzedaży i zamiany,
 • umowy dzierżawy, najmu i leasingu,
 • umowy kredytu, pożyczki i użyczenia,
 • umowy dostawy, spedycji i przewozu,
 • umowy przechowania i składu,
 • umowy ubezpieczenia i agencyjne,
 • umowy o pracę (na czas określony, na czas nieokreślony, na okres próbny),
 • umowy stażu i praktyki,
 • umowy cywilno-prawne (o dzieło, zlecenie),
 • umowy kontraktu i transakcji,
 • umowy porozumienia i ugody.

Powyższy wykaz dowodzi, że nie stanowi dla nas żadnych ograniczeń ani rodzaj podejmowanych uzgodnień, ani też ich forma. Realizowana przez nas polityka współpracy z najwyższej klasy specjalistami powoduje, że możemy zaproponować tak szeroką ofertę. Wysoka jakość i profesjonalizm to bowiem nasze drugie imię!

Profesjonalne wsparcie w ramach negocjacji poprzedzających podpisanie umowy

Nasza oferta nie sprowadza się jedynie do usługi sporządzenia tekstu umowy, jaką ma zamiar podpisać debiutujący przedsiębiorca. Ze swojej strony oferujemy dodatkowo wsparcie w procesie negocjacji uzgodnień z partnerami biznesowymi i strategicznymi kontrahentami. Uzyskując odpowiednie pełnomocnictwa możemy sami zasiąść do stołu negocjacyjnego i odpowiedzialnie reprezentować naszego Klienta, pozostając z nim w ciągłym kontakcie. Możemy też wcześniej przygotować go do prowadzenia rozmów, przedstawiając mu w pełni zindywidualizowane strategie negocjacyjne, które pozwolą zabezpieczyć jego interesy. Zapewniamy o stałym monitorowaniu procesu uzgodnieniowego pod kątem troski o korzyści i interesy naszego Klienta i służymy fachową pomocą na każdym z poszczególnych etapów:

 • zastrzeżenie zobowiązania do zachowania tajemnicy negocjacyjnej,
 • przygotowanie listów intencyjnych,
 • opracowanie umów przedwstępnych,
 • sporządzenie projektów umowy ramowej,
 • czuwanie nad procesem formalnego zawierania ostatecznej umowy.

Weryfikacja dostarczonych umów i pomoc w interpretacji ich zapisów

Każdy przedsiębiorca, który uczestniczy w projekcie wdrożeniowym i wchodzi z nowymi produktami lub usługami na polski rynek, może się do nas zgłosić z projektami umów, które przygotował lub otrzymał od kontrahenta. Dokładnie sprawdzimy każdy zapis tego rodzaju dokumentów, a także:

 • zweryfikujemy ich poprawność pod kątem wymogów formalno-prawnych,
 • wskażemy na mocne i słabe strony proponowanego kształtu uzgodnień,
 • określimy obszary ryzyka w związku z podpisaniem takiej umowy,
 • zarysujemy zakres korzyści wypływających z tego dokumentu,
 • podpowiemy, jak efektywniej zabezpieczyć swoje interesy,
 • zinterpretujemy poczynione zapisy i wyjaśnimy ich sens.

Przygotowujemy umowy w różnych wersjach językowych

Zdarzają się takie sytuacja, że danego rodzaju umowa musi być sporządzona w dwóch, albo nawet kilku wersjach językowych. Czasem jest to spowodowane okolicznościami (np. sformalizowanie zatrudnienia obcokrajowców, uzgodnienia z zagranicznym partnerem), a niekiedy wynika wprost z obowiązujących przepisów. Niezależnie od motywów wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych Klientów i przygotowujemy dla nich profesjonalne przekłady umów w dowolnych wersjach językowych.

Nawiązaliśmy współpracę z kompetentnymi tłumaczami, którzy są dodatkowo wykwalifikowani z zakresu prawa i nauk pokrewnych. Dzięki temu możemy zagwarantować, że sporządzone przez nas dokumenty cechują się stuprocentową poprawnością, a ich odpowiedniki w obcych językach spełniają wymogi określone w przepisach prawnych. W określonych sytuacjach lub zgodnie z życzeniem Klienta sporządzamy przekłady uwierzytelnione umów, które są następnie sygnowane i opieczętowane pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Pakiet usług w jednym miejscu – oszczędność czasu i pieniędzy

Nasza oferta obejmuje szereg kompleksowych usług w możliwie szerokim zakresie. Nie musisz szukać specjalisty od sporządzania umów, a następnie martwić się o dobrego tłumacza. Spełnimy Twoje oczekiwania i ze swojej strony zapewnimy profesjonalne wsparcie w każdej z tych kwestii. Nasza oferta to pakiet usług w jednym miejscu! Nie trać cennego czasu, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznacz na rozwój swojego biznesu!

Skorzystaj z naszej oferty i ciesz się szerokim wachlarzem korzyści!

Naszą misją jest pełne wsparcie przedsiębiorców wchodzących na polski rynek. Odpowiadając na ich potrzeby w zakresie negocjacji uzgodnień, przygotowania lub zweryfikowania zapisów umowy, a także jej przekładu na język obcy zapewniany szereg profitów. Oferowany przez nasz szeroki wachlarz korzyści obejmuje:

 • preferencyjne warunki współpracy i każdorazowe dostosowanie działań do potrzeb Klienta,
 • troska o korzyści płynące dla Klienta i możliwie maksymalne zabezpieczenie jego interesów,
 • pełna poufność i stuprocentowe bezpieczeństwo w zakresie ochrony powierzonych nam danych,
 • gwarancja najwyższego profesjonalizmu dzięki współpracy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami,
 • kompleksowy i w pełni elastyczny charakter oferty z szeroką paletą uzupełniających się usług.