Zainicjowanie działalności gospodarczej na polskim rynku wymaga spełniania szeregu wymogów formalno-prawnych. Każdy przedsiębiorca, który planuje debiut nad Wisłą, powinien mieć świadomość, że nieodłącznym elementem w procesie wdrażania nowych produktów bądź usług jest niejednokrotnie długa i zawiła droga rozbudowanych procedur. Spośród nich kluczowe wydaje się zarejestrowanie swojej działalności w obrębie możliwych form prawnych. Wychodząc naprzeciw tego rodzaju potrzebom proponujemy profesjonalne i w pełni kompleksowe wsparcie. Po przeanalizowaniu planowanego profilu działalności i obranych strategii ekspansyjnych jesteśmy w stanie zarekomendować najkorzystniejsze dla naszego Klienta modele funkcjonowania na polskim rynku – czy to w formie założonego w tym celu nowego przedsiębiorstwa, czy też w ramach przedstawicielstwa istniejącej już firmy zagranicznej. Na kolejnych etapach zapewniamy natomiast skuteczną i fachową pomoc w zakresie kontaktów z właściwymi jednostkami administracji państwowej. Po uzyskaniu stosownych pełnomocnictw jesteśmy w stanie wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za podjęty przez nas i prowadzony w imieniu Klienta proces rejestracji nowej działalności.

Doradzimy, jaki model działalności będzie dla Ciebie najkorzystniejszy

Planując pozyskanie nowego rynku zbytu, należy mieć świadomość, że polskie prawo przewiduje kilka możliwych form prawnych w zakresie rejestracji działalności gospodarczej i dalszego funkcjonowania firmy. W zależności od konkretnych planów ekspansyjnych i przyjętych w tym zakresie strategii dotyczących wprowadzania nowych produktów bądź usług, każdemu naszemu Klientowi w sposób maksymalnie indywidualny doradzamy wybór najlepszej opcji. Współpracujemy z najwyższej klasy specjalistami z zakresu prawa handlowego i analizy rynku. Dzięki ich doświadczeniu wypracowujemy tylko najkorzystniejsze rozwiązania.

Rejestracja firmy od podstaw

Jeśli wspierany przez nas przedsiębiorca rozpoczyna swoją działalność od postaw, sugerujemy założenie firmy — niezależnie od tego, czy posiada obywatelstwo polskie, czy też jest zagranicznym inwestorem. Brak zasadniczych ograniczeń dla obcokrajowców wynika bowiem z możliwości korzystania z tzw. swobody przedsiębiorczości. Nasi doświadczeni eksperci służą fachową radą, pomagając spełnić wszelkie wymagane formalności i wybrać właściwy model i odpowiednią formę prawną zakładanej firmy:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółka akcyjna,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółka jawna,
  • spółka cywilna.

Mamy doświadczenie w zakresie wypełniania stosownych wniosków i sporządzania pism (przykładowo, kluczowy w tym względzie wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej — tzw. CEIDG-1). Podpowiadamy, jak skutecznie przezwyciężyć bariery urzędowe i bez zbędnej zwłoki spełnić wymagane formalności. Naszych Klientów wspieramy w zakresie reprezentacji przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy i Sanepidu, a także innymi urzędami i specjalistycznymi jednostkami administracyjnymi. W razie potrzeby, mając na uwadze określoną specyfikę działalności, pomagamy w uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji. Naszych Klientów wspomagamy również w kontaktach z bankami (np. w zakresie zakładania rachunku bankowego). Nasze doświadczenie sprawia, że możemy zagwarantować pełen profesjonalizm i wysoką skuteczność świadczonych przez nas usług!

Przystąpienie do spółki i nabycie udziałów

Po starannym przeanalizowaniu zindywidualizowanych potrzeb debiutującego przedsiębiorcy możemy również zarekomendować przystąpienie do istniejących już spółek, które prowadzą działalność gospodarczą na polskim rynku. Może się bowiem okazać, że w zależności od przyjętych założeń ekspansyjnych, określonego profilu, potencjału i wielkości debiutującego podmiotu, nabycie udziałów i akcji w takich firmach przyniesie wyższy poziom korzyści w procesie wdrażania nowych produktów i usług. Pracujący w naszym zespole specjaliści zajmą się wszelkimi formalnościami w zakresie wyszukiwania najodpowiedniejszych w tym celu spółek, nawiązywania kontaktów, podejmowania negocjacji i finalizowania transakcji akcyjnych. Gwarantujemy w pełni profesjonalną i dostosowaną do bieżących potrzeb pomoc!

Oddział lub przedstawicielstwo firmy zagranicznej

Oferowane przez nas profesjonalne wsparcie ma w pełni kompleksowy i elastyczny charakter. Nie ograniczamy swoich usług tylko i wyłącznie do pomocy w założeniu firmy od podstaw lub dołączeniu do istniejącej już spółki. Jeżeli bowiem wejście na polski rynek odbywa się na zasadzie rozszerzenia działalności prowadzonej dotychczas poza granicami naszego kraju, wówczas (po przeanalizowaniu wszystkich innych uwarunkowań i czynników) rekomendujemy jedną z dwóch zasadniczych możliwości i gwarantujemy wsparcie dla Klienta na każdym etapie ścieżki proceduralnej:

  • oddział firmy zagranicznej

Taki model dopuszcza pełną swobodę funkcjonowania oddziału w zakresie niewykraczającym poza ramy działalności prowadzonej w kraju będącym główną siedzibą firmy. Warto zauważyć, że oddział firmy nie posiada odrębnej podmiotowości prawnej. Oznacza to, że jednostką biorącą pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności jest bezpośrednio przedsiębiorca zagraniczny. Niemniej jednak należy pamiętać, że oddział firmy zagranicznej podlega obowiązkowej procedurze zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, a rachunkowość jednostki musi być prowadzona zgodnie z polskimi przepisami. Co więcej, jeśli oddział spełnia definicję „zakładu” określną w polskich przepisach prawnych, wówczas podlega opodatkowaniu. W każdym z tych przypadków proponujemy fachowe wsparcie — zarówno w zakresie wypełnienia wniosku do KRS oraz reprezentowania Klienta przed urzędami i sądami, jak również w obrębie bieżącej obsługi księgowo-podatkowej oddziału.

  • przedstawicielstwo firmy zagranicznej

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej jest modelem dużo bardziej ograniczającym, niż w przypadku funkcjonowania w ramach oddziału. Prowadzenie działalności w tej formie może się bowiem odbywać jedynie w zakresie marketingu, promowania i reklamowania jednostki zagranicznej. Z zasady nie osiąga ono dochodów z tego tytułu, co skutkuje tym, że nie podlega opodatkowaniu. Należy jednak pamiętać, że zainicjowanie działalności w formie przedstawicielstwa wymaga wcześniejszego dokonania wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonym przez ministra rozwoju jako ministra właściwego do spraw gospodarki. Oferujemy pomoc w spełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją tego modelu działalności debiutującego podmiotu. Poprzez reprezentację pomagamy również w uzyskaniu stosownych wpisów i adnotacji.

Kompleksowe wsparcie i szeroki zakres usług

Oferowana przez nas usługa nie tylko wyróżnia się wysokim profesjonalizmem (za sprawą wykwalifikowanego zespołu doświadczonych pracowników), ale również cechuje się dużą elastycznością. Proponujemy wsparcie dla debiutujących przedsiębiorców na każdym etapie i w każdej formie rejestracji ich działalności. Służymy pomocą w zakresie doradztwa, wypełniamy wnioski i pisma urzędowe, tłumaczymy niezbędną dokumentację (również w formule tłumaczeń uwierzytelnionych pieczęcią tłumacza przysięgłego), a także reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji publicznej. Warto skorzystać z naszych usług i zlecić obsługę jednej zaufanej firmie! Dzięki temu możesz zyskać czas i realne oszczędności!