biotechnologia

Biotechnologia w Polsce – podstawowe dane, wskaźniki i trendy

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca w obrębie badań wiedzę z zakresu biochemii, mikrobiologii i inżynierii. Dynamiczny i niesłabnący rozwój w tym obszarze sprawia, że osiągnięcia biotechnologii znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji, przemyśle chemicznym, spożywczym, wydobywczym, a także w ochronie środowiska, leśnictwie i rolnictwie. Firmy prowadzące działalność biotechnologiczną w Polsce Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem zaangażowania…