wypadek ubezpieczenia

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych auto-casco (AC)

Determinanty ubezpieczeń AC Polisy auto-casco stanowią specyficzny produkt na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich zasadniczym celem jest bezpośrednia ochrona majątku w zakresie jego zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub kradzieży. Należy na wstępie zaznaczyć, że właściciele pojazdów nie są na mocy uregulowań prawnych zobowiązani do wykupienia tego rodzaju ubezpieczenia. Z dobrowolności nabycia polisy AC wynika kilka konsekwencji i…