firma

Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce

Zgodnie z polskim ustawodawstwem status mikroprzedsiębiorstwa posiada firma, w której co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnionych było nie więcej niż 9 pracowników. Poza tym roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w obrębie tego rodzaju przedsiębiorstwa nie może być wyższy niż równowartość 2 milionów euro. Granicy…