Produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa w Polsce

Rynek produkcji przemysłowej w Polsce cechuje stały rozwój. Częstokroć optymistyczne prognozy analityków z nawiązką znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wzrosty w skali ostatniej dekady zaobserwować można zarówno we wskaźnikach dotyczących produkcji (przeszło 1,3 bln złotych produkcji globalnej w 2015 roku, co w porównaniu do danych sprzed 10 lat oznacza niemal dwukrotny wzrost).

przemysl

Polski sektor przemysłowy

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku w Polsce działało nieco ponad 200 tys. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przemyśle (głównie górniczym, wydobywczym, energetycznym, gospodarce wodnej i szeroko rozumianym przetwórstwie). Spośród nich 1% przynależało do sektora publicznego, a 99% stanowiło własność prywatną — przede wszystkim krajową (przeszło 194 tys. firm), a w niewielkim stopniu zagraniczną (3 263 podmioty).