rolnictwo w Polsce`

Trendy i czynniki, które wpłyną na branżę spożywczą w 2022 r.

Wyniki finansowe branży spożywczej zależą od wielu czynników, takich jak koszty produkcji, popyt na produkty spożywcze, trendy żywieniowe, zmiany w polityce żywnościowej, wahania kursów walutowych i wiele innych. Jednakże, w świetle pandemii COVID-19, w branży spożywczej można zaobserwować zmiany w preferencjach konsumentów, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe i handel zagraniczny w 2023 roku. Pandemia…

jabłka

Dynamiczny rozwój przetwórstwa owoców i warzyw w polskim przemyśle spożywczym

W ciągu ostatnich kilku lat sektor przetwórstwa owocowo-warzywnego odnotowuje systematyczny progres i tym samym umacnia swoją pozycję w obrębie gałęzi przemysłu spożywczego w Polsce. Analizując wskaźniki produkcji, średnioroczne tempo wzrostu oszacowane zostało na 4,8%, co zarazem – jak dowodzą dane – silnie koresponduje ze zwiększeniem poziomu eksportu. Polski przemysł spożywczy stawia na jabłka i mrożonki…