Motoryzacja jest jedną z kluczowych gałęzi polskiego przetwórstwa przemysłowego. Produkcja globalna w tej branży stanowi bowiem niemal jedną dziesiątą produkcji globalnej całego przemysłu. Dzięki temu Polska jest sytuowana w czołówce największych producentów samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, przyczep i podzespołów w Europie Środkowo-Wschodniej. Potwierdzają to dane statystyczne i wskaźniki ekonomiczne, które w niemal każdym zakresie dowodzą trendów wzrostowych, w niektórych przypadkach bardzo wyraźnych. Warto dla przykładu nadmienić, że wartość produkcji globalnej w przemyśle samochodowym w 2015 roku wyniosła 128,5 mld złotych i była niemal dwukrotnie wyższa w porównaniu do wskaźników sprzed dziesięciu lat. Podobnie wysoki, niemal 115-procentowy wzrost w skali dekady odnotowano również w zakresie wartości dodanej brutto (27,3 mld złotych w 2015 roku wobec 12,7 mld złotych w 2005 roku). Opisując kondycję przemysłu samochodowego w Polsce, należy wspomnieć, że niemal 1,4 tys. firm działających w branży, które zatrudniają średnio 172,5 tys. pracowników, osiągnęło ogółem w 2015 roku wynik finansowy netto o wartości 5,6 mld złotych.

[TS-VCSC-Icon-Box-Tiny style=”boxed_left” font_title_family=”Default:regular” font_content_family=”Default:regular” icon=”” separator_type=”groove”]Sektor motoryzacyjny stanowi bardzo ważną część polskiej gospodarki. Odpowiada za ok. 8 proc. PKB, generuje 13 proc. eksportu i daje zatrudnienie dla 10 proc. zatrudnionych w polskim przemyśle. Branża motoryzacyjna w Polsce szybko się rozwija. W latach 2007-2016 liczba zatrudnionych w branży wzrosła niemal o połowę, o 75 proc. zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej.[/TS-VCSC-Icon-Box-Tiny]

Przemysł samochodowy – wyniki finansowe i handel zagraniczny

Wartość eksportu w przemyśle samochodowym w Polsce w 2015 roku na nieco ponad 100 mld złotych. Należy zauważyć, że rok wcześniej wskaźnik ten był niższy o 10 mld złotych, co oznacza kolejny już trend wzrostowy w omawianej branży.

Przemysł samochodowy – wskaźniki produkcji

Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego produkcja globalna przemysłu samochodowego w Polsce osiągnęła w 2015 roku wartość 128,5 mld złotych, co zarazem stanowiło 9,5% produkcji globalnej przemysłu ogółem.

Przemysł samochodowy – podmioty działające w branży

Przeciętnie w ciągu 2015 roku w firmach produkujących samochody zatrudnionych było 172,5 tys. osób. Stanowili oni 5,9% spośród wszystkich pracujących ogółem w polskim przemyśle. Wskaźnik dotyczący liczby pracowników przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego z roku na rok rośnie.