Raporty i analizy dostosowane do potrzeb Twojego biznesu

W ramach profesjonalnej obsługi i kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorców wchodzących na polski rynek oferujemy zaawansowane analizy rynkowe. Przygotowywane przez nas raporty są zawsze w pełni oryginalne i dostosowane do konkretnego zapotrzebowania. Ich unikatowy charakter wynika z tego, że każdorazowo są one dedykowane poszczególnym Klientom korzystającym z naszych usług. Dzięki uwzględnieniu rozlicznych uwarunkowań i czynników, możemy dostarczyć wiarygodne dane, które spełnią oczekiwania i przede wszystkim odpowiedzą na zidentyfikowane potrzeby debiutujących przedsiębiorców. Jeżeli planujesz ekspansję na polskim runku, sprawdź, jakie informacje dla Ciebie przygotujemy.

Przeanalizujemy rynek i szanse odniesienia sukcesu

Podstawowym celem przeprowadzania analiz rynkowych w związku z planami podjęcia działalności gospodarczej jest uzyskanie takich danych, które pozwolą ocenić, czy dany rynek jest atrakcyjnym obszarem ekspansji biznesowej. Porównując tego rodzaju zaawansowane informacje z różnymi czynnikami definiującymi potencjał debiutującego przedsiębiorstwa, można również określić, jakie są realne szanse odniesienia sukcesu przez debiutanta. Mając to na uwadze, oferujemy specjalistyczne i w pełni kompleksowe wsparcie. Proponujemy wysokiej jakości raporty dotyczące otoczenia rynkowego, które precyzyjnie opisują determinanty charakteryzujące polski rynek.

Każdy z przygotowanych przez nas dokumentów zawiera szereg danych, z uwzględnieniem kluczowych elementów składowych, do których zaliczyć można:

Wielkość rynku

Wykorzystując wiarygodne i sprawdzone dane, przygotowujemy precyzyjne wskaźniki dotyczące wielkości polskiego rynku. W tym celu analizujemy wszelkie czynniki, które pozwolą zyskać wyobrażenie o potencjale popytowym – od zakresu produktów i usług, przez przegląd potencjalnej konkurencji, po liczbę możliwych konsumentów. W zależności od konkretnych potrzeb Klienta i charakteru planowanej przez niego działalności dostarczamy szczegółowe dane zawężone do adekwatnej gałęzi rynku, pewnego segmentu, a nawet poszczególnych rodzajów produktów i usług. Dzięki temu nasi Partnerzy otrzymują dokładnie takie informacje, jakich oczekują.

Pojemność rynku

Na podstawie danych uzyskanych w wyniku analizy wielkości rynku jesteśmy w stanie określić również jego pojemność. Badamy szczegółowe wskaźniki odnoszące się do interesujących debiutanta produktów i usług, a następnie opisujemy natężenie popytu na nie w polskim otoczeniu rynkowym. W celu ścisłego określenia pojemności rynku uwzględniamy szereg czynników, a wśród nich m.in.: liczbę konsumentów wraz z ich zapotrzebowaniem na dane produkty i usługi, zasób danego dobra w punkcie wyjściowym (tj. przed jego nabyciem przez odbiorców) oraz szybkość zużywania się towarów i wyczerpywania się usług. Tak duże zaangażowanie w procesy analityczne świadczą o naszym profesjonalizmie i są gwarantem wysokiej jakości przeprowadzanych przez nas badań.

Chłonność rynku

Cennym uzupełnieniem badań z zakresu wielkości i pojemności rynku są analizy dotyczące chłonności otoczenia rynkowego. Przedsiębiorcom zamierzającym zadebiutować na polskim rynku dostarczymy informacje na temat stopnia jego nasycenia i absorpcyjności. Dane takie uzyskujemy dzięki starannemu zbadaniu relacji między popytem a podażą w obrębie interesujących Klienta koszyków produktowych i usługowych. Końcowym rezultatem analizy jest dostarczany przez nas jasny sygnał, czy chłonność polskiego rynku w danym segmencie jest stosunkowo duża (co jest równoznaczne z większymi szansami sprzedażowymi), czy raczej mała (co oznacza większe trudności w osiągnięciu zysków ze sprzedaży).

Dynamika rynku, prognozy, kluczowe wskaźniki

Oferowane przez nasz zespół kompleksowe badania rynkowe nie sprowadzają się jedynie do dostarczenia danych na temat wielkości, pojemności i chłonności rynku. Debiutującym przedsiębiorcom dostarczamy informacji na temat tempa rozwoju rynku, z uwzględnieniem zarówno historycznych uwarunkowań zdarzeń rynkowych (w tym wzrostów, spadków i wahań koniunkturalnych), jak również prognoz na przyszłość. W skład naszej szerokiej usługi wchodzi ponadto określenie takich czynników, jak:

  • rentowność rynku,
  • struktura kosztów branży,
  • kanały dystrybucji,
  • trendy rynkowe,
  • czynniki ryzyka,
  • determinanty sukcesu.

Tylko rzetelne i sprawdzone informacje

Przygotowując analizy otoczenia rynkowego, za każdym razem dbamy o pełną wiarygodność zawartych w nich informacji. Zawsze korzystamy ze sprawdzonych źródeł informacji, udostępnianych zarówno przez agencje rządowe i instytucje publiczne (np. Główny Urząd Statystyczny, Eurostat, izby handlowe), jak również podmioty prywatne (dane finansowe spółek, wskaźniki obrotów handlowych poszczególnych przedsiębiorstw). Chcąc zagwarantować naszym Klientom jeszcze wyższą jakość i niekwestionowaną rzetelność przygotowywanych przez nas opracowań, każdą z pozyskanych informacji dokładnie weryfikujemy.

 

Postaw na zespół profesjonalistów!

W naszym zespole pracują najwyższej klasy specjaliści, którzy posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie finansów i gospodarki. Obok niekwestionowanego wysokiego poziomu wiedzy i wieloletniego doświadczenia, wyróżniają nas również takie atuty, jak:

  • duże zaangażowanie w wykonywanie analiz rynkowych i sporządzanie raportów,
  • dbałość o szczegóły i skrupulatność w posługiwaniu się danymi liczbowymi,
  • zdolności analityczne i umiejętność przejrzystej prezentacji wyników badań.

W ramach wykonywanych przez nas analiz posługujemy się zaawansowanymi metodami badania i analizy rynku, wykorzystując w tym celu zarówno klasyczne, jak i innowacyjne narzędzia.