• Otoczenie ekonomiczne

  W jakich warunkach gospodarczych funkcjonuje przedsiębiorstwo (ożywienie lub pogorszenie koniunktury)? Pozostałe czynniki to: rentowność przedsiębiorstw, dostępność finansowania, stopa bezrobocia, dochody ludności, infrastruktura, koszty energii, wykwalifikowana siła robocza.

 • Otoczenie demograficzne

  Uwarunkowania demograficzne mogą być pośrednią informacją na temat przyszłego popytu i jego wielkości na dane dobra i usługi, a tym samym wpływać na wzrost sprzedaży.

 • Otoczenie technologiczne

  Sposób wytwarzania produktów lub świadczenia usług, ich dostępność i przewidywalne zmiany. Wpływ zmiany technologii, dynamiki lub sposobów wytwarzania lub świadczenia usług w twoim sektorze.

 • Otoczenie polityczno-prawne

  Obowiązujące regulacje prawne i nadchodzące zmiany w przepisach odnoszące się bezpośrednio do działalności gospodarczej tj. prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne i otoczenie polityczne.

 • Otoczenie społeczno-kulturowe

  Ogólny poziom życia oraz oczekiwań społeczeństwa, poglądy gospodarcze, moda, kwestia spędzania czasu wolnego, stosunku do pracy, świadomość ekologiczna, mobilność społeczna itp.

Analiza otoczenia rynkowego

Przed wprowadzeniem nowego produktu bądź usługi na dany rynek należy przeanalizować szereg czynników gospodarczych i ekonomicznych. Uzyskane w ten sposób dane pozwolą odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy zainicjowanie planowanej działalności gospodarczej przyniesie zakładane rezultaty, a przynajmniej jakie są na to szanse. W tym celu wykonuje się złożone i w pełni kompleksowe analizy otoczenia rynkowego. Tego rodzaju raporty uwzględniają wszystkie determinanty, które są kluczowe w procesie wejścia na dany rynek.

Analiza wielkości i struktury rynku

Podstawę do badań sporządzanych przed wprowadzeniem nowego produktu lub usługi stanowi analiza wielkości i struktury rynku. Jej rezultatem jest uzyskanie nie tylko podstawowych danych statystycznych dotyczących wielkości sprzedaży wraz z jej dynamiką, ale również kluczowych informacji na temat podmiotów aktywnie uczestniczących w stosunkach gospodarczych. Opracowywane przez nasz zespół raporty opisują bieżące trendy koniunkturalne — zarówno w skali całego rynku, jak również w obrębie konkretnego segmentu (raporty branżowe). Dzięki zaawansowanym modelom ekonometrycznym jesteśmy w stanie przygotować miarodajne prognozy.

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Zamierzając wejść na polski rynek z nowym produktem, warto sprawdzić, jakie są szanse na zainteresowanie nim potencjalnych konsumentów. W tym celu sporządza się analizę rynku pod kątem wprowadzania produktu. Jej efektem jest raport zawierający złożone wskaźniki podaży. Dzięki temu zyskuje się jasną odpowiedź, czy nowa oferta stanie się innowacyjna i wypełni wolną niszę rynkową, czy może wprowadzany produkt zniknie w tłumie innych, oferowanych przez konkurencję. Uzupełnieniem do tej usługi jest analiza preferencji konsumenckich, która pozwala m.in. odtworzyć zwyczaje zakupowe klientów dokonujących transakcji na interesującym nas rynku.

Analiza konkurencji

Planując ekspansję na nowym rynku, nie można zapomnieć o sporządzeniu szczegółowej analizy konkurencji. Jej celem jest w pierwszej kolejności zidentyfikowanie firm, które eksplorują interesujący nas segment rynku, a następnie określenie ich potencjału. W tym celu dokonuje się dokładnej weryfikacji strategii obranej przez potencjalnych konkurentów. Porównuje się również portfolio zawierające proponowaną ofertę. Precyzyjne określenie pozycji, jaką zajmują na rynku poszczególne firmy możliwe jest tylko w wyniku przeanalizowanie szeregu elementów, do których zaliczyć można m.in.:

 • osiągnięte wyniki finansowe i odnotowane obroty,
 • koszyk oferowanych produktów i usług,
 • struktura cen i kanały dystrybucji,
 • grupy docelowe i postawy konsumenckie,
 • strategie marketingowe i działania promocyjne.

Substytuty

Potencjalni konkurenci

Wyłonimy podmioty z sektora, które obecnie nie konkurują z twoją firmą, ale mogą to robić w przyszłości.

Dostawcy

Zidentyfikujemy potencjalnych dostawców, przeanalizujemy w jakim stopniu twoja firma jest lub będzie od nich zależna.

Obecni konkurenci

Przeanalizujemy jak funkcjonują firmy konkurentów oraz twój sektor. Zbadamy ich mocne i słabe strony, wielkość sprzedaży oraz udziały w rynku.

Potencjalni Klienci

Wyszukiwanie partnerów biznesowych

Dzięki uwzględnieniu powyższych czynników sporządzona przez naszych ekspertów analiza konkurencyjności pozwala na wyliczenie mocnych i słabych stron największych graczy oraz określenie ich udziałów rynkowych. W  naszym raporcie dostarczamy również dane dotyczące potencjału ewentualnych kontrahentów i możliwych kierunków współpracy. Od tego już tylko krok do stworzenia przez nas biznesowej bazy danych z zestawieniem unikalnych kontaktów w obrębie interesującej nas branży. Wykorzystując zgromadzone w ten sposób dane możemy zaoferować pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych, którzy będą spełniać określone warunki i wyznaczone cele.