Branża medyczna i farmaceutyczna

W porównaniu do innych sektorów i gałęzi polskiej gospodarki branża medyczna i farmaceutyczna wydaje się być mocno skomplikowana i dość wymagająca. Wpływ na taki stan rzeczy ma szereg formalności będących integralną częścią prowadzenia działalności w tej dziedzinie. Produkcja leków, utworzenie apteki, czy też założenie przychodni obwarowane jest bowiem licznymi wymogami i regulacjami, a następnie kontrolami i nadzorem ze strony odpowiednich jednostek i służb państwowych. Niemniej jednak, jak pokazują dane statystyczne, w ciągu ostatnich lat można mówić o rozwoju – zarówno pod względem liczebności podmiotów funkcjonujących w branży, jak również rezultatów ich działalności. Przykładowo, ciągle rośnie liczba szpitali (obecnie ponad tysiąc, z czego połowa to niepubliczne), wzrasta też liczba aptek (aktualnie prawie 13 tys.). Pomimo słabych w ostatnim roku wyników finansowych przedsiębiorstw wytwarzających leki i wyroby farmaceutyczne, wzrasta wielkość produkcji medykamentów (produkcja globalna leków szacowana na 16,3 mld złotych). Z roku na rok rośnie również liczba osób znajdujących zatrudnienie w branży, a także ich średnie zarobki.