Branża spożywcza

Przetwórstwo spożywcze to jedna z najsilniejszych i najbardziej znaczących gałęzi polskiej gospodarki. Dowodzi tego chociażby fakt, że w firmach produkujących produkty żywnościowe oraz soki, wody i alkohole pracuje niemal 450 tys. osób. Stanowi to stosunkowo duży odsetek prawie 15% spośród wszystkich osób zatrudnionych w polskim przemyśle. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym sektorze nie należy jednak do zbyt wysokich, wahając się od 3 170 złotych (w produkcji żywności) do 3 414 złotych (w produkcji napojów). Co prawda, z roku na rok nieznacznie spada ogólna liczba działających w Polsce przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze i pitne, niemniej jednak w 2015 roku funkcjonowało przeszło 16 tys. tego rodzaju firm. Według najnowszych danych GUS-u osiągnęły one wynik finansowy netto w wysokości 8,851 mld złotych, głównie z powodu całkiem wysokich wskaźników produkcyjnych. Produkcję globalną artykułów spożywczych i napojów w 2015 roku oszacowano bowiem na 214,4 mld złotych, co stanowi prawie 16% wartości produkcji globalnej całego polskiego przemysłu. Warto również dodać, że w niemal wszystkich ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych dotyczących branży spożywczej w Polsce odnotowuje się trendy progresywne, co z kolei przynosi dobre prognozy rozwojowe na przyszłość.