• Otoczenie ekonomiczne

  W jakich warunkach gospodarczych funkcjonuje przedsiębiorstwo (ożywienie lub pogorszenie koniunktury)? Pozostałe czynniki to: rentowność przedsiębiorstw, dostępność finansowania, stopa bezrobocia, dochody ludności, infrastruktura, koszty energii, wykwalifikowana siła robocza.

 • Otoczenie demograficzne

  Uwarunkowania demograficzne mogą być pośrednią informacją na temat przyszłego popytu i jego wielkości na dane dobra i usługi, a tym samym wpływać na wzrost sprzedaży.

 • Otoczenie technologiczne

  Sposób wytwarzania produktów lub świadczenia usług, ich dostępność i przewidywalne zmiany. Wpływ zmiany technologii, dynamiki lub sposobów wytwarzania lub świadczenia usług w twoim sektorze.

 • Otoczenie polityczno-prawne

  Obowiązujące regulacje prawne i nadchodzące zmiany w przepisach odnoszące się bezpośrednio do działalności gospodarczej tj. prawo handlowe, prawo pracy, prawo cywilne i otoczenie polityczne.

 • Otoczenie społeczno-kulturowe

  Ogólny poziom życia oraz oczekiwań społeczeństwa, poglądy gospodarcze, moda, kwestia spędzania czasu wolnego, stosunku do pracy, świadomość ekologiczna, mobilność społeczna itp.