Obsługa kadrowa

 

Nie można wyobrazić sobie dobrze funkcjonującej firmy bez sprawnej i efektywnej obsługi kadrowo-płacowej. Każde przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników, zobowiązane jest bowiem do przestrzegania z tego tytułu specjalnych regulacji prawnych, tj. kodeksu pracy oraz innych przepisów pochodnych. Jest to szczególnie ważne dla tych firm, które co dopiero wkraczają na polski rynek lub też znajdują się na początkowym etapie rozwijania swojego biznesu. Nie oznacza to jednak, że obsługa kadrowa nie jest potrzebna doświadczonym graczom na rynku, którzy ciągle umacniają swoją pozycję. Co więcej, nie ma również większego znaczenia, czy firma zatrudnia kilka osób, czy kilkanaście, czy może kilkaset albo kilka tysięcy. W każdym przypadku istnieje niejako bezwzględna potrzeba skorzystania z fachowej pomocy wykwalifikowanej osoby, a nawet całego zespołu, który specjalizuje się w obsłudze kadrowej. Dostrzegając tego rodzaju specyficzne i zarazem niezbędne zapotrzebowanie, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, tych małych i tych dużych, tych debiutujących i tych, którzy opanowują coraz to szersze obszary rynkowe. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy specjalną usługę z zakresu profesjonalnej obsługi kadrowej i płacowej ich firm. Zachęcamy do przyjrzenia się szczegółom naszej oferty. Zapraszamy do kontaktu i nawiązania z nami owocnej współpracy!

 

Szereg poszczególnych usług w jednym miejscu – to się opłaca!

 

Naszą misją jest dostarczyć naszemu Klientowi to, czego w danym momencie potrzebuje. Chcemy to zrobić w sposób maksymalnie efektywny. W tym celu proponujemy pakietowy charakter usług. Jest to możliwe dzięki kompleksowej ofercie, w skład której wchodzi szereg usług z zakresu obsługi kadrowo-płacowej. Takie rozwiązanie po prostu się opłaca. Skupienie wszystkich działań w zasięgu jednego zespołu obsługującego przynosi bowiem wymierne oszczędności, nie tylko w wymiarze materialnym, ale również czasowym. Powierz nam obsługę kadrową i płacową w swojej firmie, a my kompleksowo, rzetelnie i fachowo odpowiemy na Twoje potrzeby!

 

Indywidualne dopasowanie usług do konkretnego zapotrzebowania

 

Nasi specjaliści dysponują sprawdzonymi mechanizmami i efektywnymi narzędziami. Nigdy jednak nie stosujemy ich automatycznie i bezrefleksyjnie. Nawiązanie z nami współpracy zaczyna się od zidentyfikowania konkretnych potrzeb naszych Klientów – w tym przypadku firm zatrudniających pracowników i potrzebujących fachowej obsługi kadrowej i płacowej. Mając już w ten sposób precyzyjnie określone zapotrzebowanie, proponujemy takie rozwiązania, które w możliwie najlepszy sposób będą korespondować z następującymi czynnikami:

 • charakterem i wielkością firmy,
 • rodzajem prowadzonej działalności,
 • liczbą zatrudnionych osób,
 • statusem pracowników,
 • dominującą formą zatrudnienia,
 • jak również szeregiem innych determinantów, ważnych w kontekście właściwego modelu obsługi kadrowo-płacowej.

 

Jakie zadania wykonujemy w ramach obsługi kadrowej i płacowej?

 

Wykonujemy szereg rozlicznych usług związanych z obsługą kadrowo-płacową, za każdym razem dopasowanych do konkretnych potrzeb naszych Klientów. W katalogu naszej oferty znajdują się wszelkie sprawy związane z koordynacją dokumentacji pracowniczej – od A do Z. Monitorujemy wszelkie aspekty związane z zatrudnieniem i dalszymi etapami nawiązanego stosunku pracy. Czuwamy nad spełnieniem wymaganych w przepisach obowiązków i procedur.

 

Do naszej oferty zaliczamy przede wszystkim:

 • przygotowanie dokumentacji przed podjęciem zatrudnienia – przygotowanie wzorów oświadczeń, kwestionariuszy, formularzy, druków, wystawianie skierowania na badania wstępne, a następnie okresowe,
 • umowy cywilno-prawne – opracowywanie projektów umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, przygotowanie umów do podpisu, koordynacja i ustalanie okresu wypowiedzenia, przygotowywanie zaświadczeń o okresie zatrudnienia, opracowywanie świadectw pracy,
 • sprawy związane z wynagrodzeniem – pozyskiwanie zgody na przelewanie wynagrodzenia na konto pracownika, wyliczanie wypłaty pracowników, tworzenie list płac z uwzględnieniem określonych składników (podstawa, premia, dodatek funkcyjny), określanie tabel wynagrodzeń, dokonywanie wypłaty wynagrodzenia, wystawianie zaświadczeń na potrzeby własne i dla podmiotów instytucjonalnych,
 • kwestie dotyczące podatku dochodowego – ewidencjonowanie wynagrodzeń pod kątem określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, określanie pobranych zaliczek, tworzenie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego,
 • obliczanie składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – rejestracja pracowników, określanie wysokości składek ZUS, składanie deklaracji we właściwym inspektoracie, koordynowanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wychowawczych,
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych i obcokrajowców – koordynacja dokumentacji, rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obsługa płac obcokrajowców i statusu ich zatrudnienia
 • regulaminy pracy – określanie podstawowych zasad regulaminu pracy przedsiębiorstwa, tworzenie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej – prowadzenie akt osobowych, prowadzenie list obecności i rejestru wyjść służbowych, koordynowanie urlopów wypoczynkowych, urlopów na żądanie, urlopów bezpłatnych i zwolnień z pracy, rejestracja L4 i innych zwolnień lekarskich, rozliczanie godzin nadliczbowych,
 • koordynacja szkoleń BHP i udostępnianie danych podczas kontroli – przeprowadzanie szkoleń BHP, koordynowanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowywanie wytycznych ryzyka zawodowego, współpraca z Państwową Inspekcją Pracy podczas przeprowadzanych kontroli, opracowywanie raportów i realizowanie zaleceń pokontrolnych.

 

Wykwalifikowany zespół specjalistów gwarantem najwyższej jakości

 

W przypadku każdej naszej usługi za każdym razem stawiamy na najwyższą jakość. Z tego też powodu już na samym początku stworzyliśmy zespół wykwalifikowanych ekspertów z zakresu prawa pracy i dziedzin pokrewnych. Do ich atutów zaliczyć należą takie czynniki, jak:

 • wysokie kompetencje,
 • wieloletnie doświadczenie,
 • efektywne prowadzenie spraw kadrowych,
 • biegłość w obsłudze płacowej,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji,
 • stałe monitorowanie zmian w przepisach,
 • skrupulatność, dokładność i precyzja.

Wychodzimy z założenia, że to właśnie wiedza, kompetencje i doświadczenie osób realizujących usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej bezpośrednio wpływają na ostateczną jakość realizowanych przez nas zadań. Z tego też powodu możemy zapewnić, że nasz zespół jest gwarantem pełnego profesjonalizmu i zadowolenia naszych Klientów.

 

Najnowocześniejsze rozwiązania i efektywne narzędzia

 

Naszym atutem jest nie tylko pełen profesjonalizm, wysoka jakość i kompleksowy charakter oferty, ale również wysoki poziom konkurencyjności. W ramach świadczonych usług z zakresu obsługi kadrowej i płacowej wykorzystujemy najnowocześniejsze rozwiązania i sprawdzone narzędzia, które są wykorzystywane przez największych potentatów na rynku. W przeciwieństwie do nich możemy jednak zaoferować naszym Klientom w pełni zindywidualizowane podejście do realizowanych przez nas zadań. Dzięki zaawansowanym systemom, jakie stosują nasi specjaliści, możemy ponadto zagwarantować stuprocentowe bezpieczeństwo i pełną ochronę danych pracowniczych. Mamy świadomość, że to sprawy niezwykle ważne dla naszych Klientów, dlatego też robimy wszystko, aby nie zawieść pokładanego w nas zaufania.