Wprowadzenie na polski rynek nowych produktów i usług to skomplikowany i złożony proces. Projekty wdrożeniowe wymagają bowiem podjęcia szeregu zharmonizowanych działań, spośród których kluczowe okazują się specjalistyczne zabiegi z zakresu szeroko rozumianego PR-u. Debiutujący przedsiębiorca nie powinien pomijać ani lekceważyć tego obszaru. Wykorzystanie zaawansowanych technik marketingowych w dużym stopniu wpływa bowiem na zwiększenie szans zrealizowania postawionych sobie celów ekspansyjnych. Jednym ze skuteczniejszych narzędzi do tego prowadzących jest opracowanie, a następnie wdrożenie strategii rozpoznawalności nowego produktu, albo szerzej – nowej marki. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom planującym rozszerzenie swojej działalności gospodarczej na rynek polski, proponujemy kompleksową ofertę profesjonalnego wsparcia w zakresie brandingu. Nasi specjaliści sprawią, że Twoja marka będzie rozpoznawalna w potencjalnym środowisku konsumenckim, dzięki czemu proponowana przez Ciebie oferta stanie się w pełni konkurencyjna. To w konsekwencji przyniesie same korzyści w postaci wzrostu zainteresowania nowymi produktami i usługami oraz zwiększenia dochodów z ich sprzedaży. Sprawdź, za pomocą jakich narzędzi efektywnie wykreujemy wizerunek Twojej firmy!

Z nami od samego początku silnie zaakcentujesz swoją obecność na polskim rynku

Oferowana przez nas kompleksowa usługa opracowania i wdrożenia strategii rozpoznawalności marki ma na celu w możliwie maksymalnym stopniu ukształtować nowo wprowadzany produkt w świadomości potencjalnych jego nabywców. Nasi najwyższej klasy specjaliści pomogą tak zaakcentować ofertę wprowadzaną na polski rynek, aby stała się ona nie tylko w pełni konkurencyjna, ale również atrakcyjna, korzystna i w pewnym sensie bliska dla docelowej grupy klientów. Dzięki zastosowaniu przez nas tego rodzaju zabiegów debiutujący przedsiębiorca już na samym początku inicjowania swojej działalności może silnie zaakcentować swoją obecność w nacechowanych silną konkurencją przestrzeniach sprzedażowych.

Daj się poznać klientom, zyskaj ich lojalność i zdobądź silną przewagę konkurencyjną

Wykorzystując zaawansowane techniki i narzędzia marketingowe, jesteśmy w stanie wykreować korzystne skojarzenia z debiutującym na rynku produktem, a w konsekwencji uformować pełną świadomość nowej marki podczas dokonywania wyborów i podejmowania przez klientów decyzji zakupowych. W tym celu kreujemy bezwzględnie pozytywny i maksymalnie przyjazny wizerunek debiutującego przedsiębiorcy, czego efektem jest wzrost reputacji produktu, zwiększenie zaufania wobec firmy i docelowo pełna lojalność ze strony nabywców. Tego rodzaju zacieśnienie relacji z konsumentami pozwala natomiast osiągnąć silną przewagę konkurencyjną na rynku. Warto więc już na samym starcie nowego biznesu skorzystać z naszego fachowego wsparcia i w rezultacie zyskać grono stałych klientów, trwale umacniając przy tym swoją pozycję w otoczeniu rynkowym!

Wykorzystujemy skuteczne narzędzia kreujące produkt w świadomości nabywców

Zapewnienie sobie tzw. priorytetu marki w grupie docelowych klientów (a dokładniej maksymalnie dużej rozpoznawalności i świadomości wprowadzanego na polski rynek produktu) uzyskuje się w wyniku zastosowania zaawansowanych zabiegów marketingowych. Spośród wykorzystywanych przez naszych specjalistów narzędzi i metod służących zwiększeniu rozpoznawalności wyliczyć należy w pierwszej kolejności te, które opierają się na wykorzystaniu potencjału Internetu:

  • stworzenie zunifikowanej strony internetowej z uwzględnieniem zarówno z czytelnego i przejrzystego układu wizualnego, jak również intuicyjnej obsługi,
  • zamieszczenie w witrynie spójnych treści, zoptymalizowanych pod kątem słów kluczowych wpływających bezpośrednio na wyniki zapytań w wyszukiwarkach (tzw. pozycjonowanie),
  • założenie oficjalnych kont firmowych w serwisach społecznościowych i innych platformach komunikacyjnych (social media) wraz z bieżącą aktualizacją zamieszczanych tam informacji.

Rozpoznawalność marki nowo wprowadzanego produktu zwiększamy również za pomocą bloga firmowego, gdzie zamieszczamy wysokiej jakości wpisy związane z tematyką pokrewną do prowadzonej działalności. Poprzez publikowanie tam ciekawostek i fachowej wiedzy pomagamy wchodzącemu na polski rynek przedsiębiorcy wzmocnić jego wiarygodność. W podobnym celu oferujemy sporządzanie profesjonalnych artykułów branżowych, w których nazwa firmy wdrażającej nowe produkty będzie uzupełniona wypowiedziami specjalistów z odpowiedniej dziedziny. Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju narzędzia pozwalają zarówno utwierdzić lojalność dotychczasowych, stałych już klientów, jak również stopniowo zwiększać zaufanie potencjalnych nabywców.

Świadomość marki i rozpoznawalność produktu – od reklamy, przez konferencje, po partnerstwo

Pracujący w naszym zespole wysokiej klasy specjaliści od marketingu zapewnią skuteczne wsparcie i wykorzystują również inne narzędzia i techniki służące zwiększeniu rozpoznawalności produktu wdrażanego na polski rynek. Każda z zaprezentowanych usług jest w pełni zindywidualizowana pod kątem profilu firmy i szeregu czynników determinujących planowaną działalność.

  • Proponujemy skuteczne działania w obrębie reklamy. Do każdej sytuacji indywidualnie dostosowujemy odpowiednią treść, formę i nośniki – od telewizji i radia, przez Internet, po materiały drukowane. Dzięki doświadczeniu naszych fachowców Twoja firma obierze właściwe strategie reklamowe, które zaowocują nie tylko wzrostem świadomości nowej marki, ale również realnym zwiększeniem dochodów ze sprzedaży nowych produktów.
  • Debiutujących przedsiębiorców wspieramy również w zakresie udziału w targach oraz w obrębie przygotowywania i uczestniczenia w konferencjach branżowych. Zapewniamy również fachową pomoc w organizowaniu akcji i eventów, które w bezpośredni sposób przyczyniają się do umocnienia kontaktów z klientami, a w konsekwencji powodują wzrost ich zaufania i lojalności.
  • O świadomość nowej marki możemy się również zatroszczyć poprzez pomoc w nawiązaniu strategicznej współpracy z innymi firmami. Tego rodzaju biznesowe partnerstwo przynosi bowiem szereg korzyści również w zakresie strategii rozpoznawalności. Wzajemne promowanie swoich usług to tylko jeden z przejawów profitów wpływających bezpośrednio na postawione sobie tego rodzaju cele.

Nasz zespół skutecznie zatroszczy się o Twoich klientów

Korzystając z naszych usług, osiągniesz swój podstawowy cel – zaakcentujesz swoją obecność na rynku i właściwie ukształtujesz wizerunek swojej marki w świadomości konsumentów! Dla przedsiębiorców zamierzających wprowadzić nowe produktu lub usługi jest to kluczowe wyzwanie. Od samego początku należy bowiem dbać o dobrą reputację firmy i troszczyć się o to, aby proponowana oferta stała się atrakcyjna dla potencjalnych klientów poprzez wyróżnienie jej spośród innych dostępnych na rynku. Gwarantujemy stuprocentowe wsparcie w tej misji. Możesz na nas liczyć!