Nie ulega wątpliwości, że na osiągnięcie sukcesu w procesie wprowadzenia na polski rynek nowych produktów albo też zaproponowania nowinek usługowych wpływa w bezpośredni sposób wiele różnorodnych i przenikających się czynników. Każdy debiutujący przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności zyskać zaufanie zupełnie nowej grupy klientów, przekonując ich do skorzystania z przygotowanej przez niego oferty. Nie bez znaczenia pozostaje również ukształtowanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi, kontrahentami, dostawcami, podwykonawcami i innymi podmiotami, z którymi podjęcie współpracy okazuje się niezbędne dla efektywnej działalności debiutanta. Niezwykle wielką rolę odgrywa w tym zakresie również wizerunek firmy wchodzącej na polski rynek. Wizytówką firmy i przejawem jej rzetelności pozostaje zawsze przestrzeń szeroko rozumianych kontaktów – zarówno z potencjalnymi i pozyskanymi już klientami, jak również kontrahentami i partnerami w działalności gospodarczej. W wielu przypadkach dobrym, a czasem nawet koniecznym rozwiązaniem jest biuro stacjonarne, w którym pracują wykwalifikowani pracownicy – nie tylko będący do dyspozycji interesantów, ale również zapewniający koordynację działalności firmy. Dostrzegając tego rodzaju potrzeby postanowiliśmy na nie odpowiedzieć. Każdemu przedsiębiorcy inicjującemu działalność na polskim rynku jesteśmy w stanie dostarczyć kompleksową usługę z zakresu prowadzenia biura i obsługi korespondencji. Sprawdź, jakie to przynosi wymierne korzyści i poznaj szczegóły naszej oferty!

Biuro stacjonarne oznaką rzetelności przedsiębiorstwa i gwarantem sprawnego funkcjonowania

Nie można mówić o zamiarach kompleksowego i efektywnego prowadzeniu sekretariatu firmy bez uwzględnienia na samym początku bazy lokalowej. Biuro stacjonarne firmy wchodzącej na polski rynek stanowi jedną z oznak profesjonalizmu i bez wątpienia wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa jako rzetelnego, solidnego i godnego zaufania. Tym inwestorom, którzy mają już swoją siedzibę na terenie Polski, oferujemy ocenę zasadności wyboru lokalizacji i analizujemy ją pod kątem funkcjonalności. W zależności od rezultatów dokonanej przez nas ewaluacji proponujemy konkretne zmiany mające na celu dostosowanie lokalu zarówno do potrzeb pracowników zajmujących się bieżącą obsługą firmy, jak również do oczekiwań przybywających na spotkania klientów i kontrahentów. Za sprawą ściśle dedykowanych projektów optymalizacyjnych zagwarantujemy jeszcze silniejszy sposób oddziaływania i w konsekwencji zwiększymy szansę na poszerzenie grona nowych klientów.

Znajdziemy dla Twojej firmy najlepszy lokal w najlepszej lokalizacji

Dla tych debiutujących przedsiębiorców, którzy dotąd nie zapewnili sobie zaplecza lokalowego, a ze względu na profil prowadzonej działalności jest to dla nich koniecznością, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Pracujący dla nas wysokiej klasy specjaliści z zakresu rynku nieruchomości wyselekcjonują najlepsze możliwe punkty stacjonarne i pomogą dokonać wyboru siedziby firmy w jedynie słusznej i odpowiedniej lokalizacji. Gwarantujemy wysoki poziom dostosowania ze względu na uwzględnienie szeregu kluczowych czynników i kryteriów, takich jak:

  • wielkość debiutującej firmy,
  • specyfikę prowadzonej działalności,
  • charakter nowych usług i rodzaj nowinek produktowych,
  • docelową grupę klientów,
  • zakres i charakter współpracy z kontrahentami.

Biorąc pod uwagę dodatkowo możliwości finansowe wspieranej przez nas firmy wchodzącej na polski rynek, jesteśmy w stanie z jednej strony ograniczyć do minimum koszty zakupu, najmu, wyposażenia, czy też eksploatacji biura, z drugiej natomiast strony zwiększyć do maksimum efektywność działania biura – zarówno w kontekście bieżącej jego obsługi, jak i w zakresie kontaktów handlowych z odbiorcami i partnerami.

Zapewniamy kompleksową obsługę biura

Mając do dyspozycji zlokalizowane w najlepszym możliwym miejscu biuro firmy wchodzącej na polski rynek, oferujemy zgodne z najwyższymi standardami jego prowadzenie i całościowy nadzór nad jego funkcjonowaniem. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze możemy zapewnić profesjonalną i w pełni kompleksową obsługę sekretariatu, dostosowaną bezpośrednio do ogólnego charakteru prowadzonej działalności operacyjnej oraz konkretnych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorcy. W zakresie tej wszechstronnej usługi mieszczą się dla przykładu m.in. takie działania, jak:

  • bieżąca obsługa firmy, w tym planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość i obsługa personelu,
  • redagowanie pism, korekta i edycja tekstu, przygotowywanie raportów i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne, sporządzanie skryptów, notatek i materiałów na spotkania z udziałem kadry kierowniczej,
  • zarządzanie obiegiem dokumentów, przygotowywanie, archiwizacja i niszczenie pism, wykonywanie kserokopii,
  • recepcja, w tym przyjmowanie interesantów, udzielanie klientom informacji o ofercie, obsługa spotkań z kontrahentami, prowadzenie kalendarza biznesowego,
  • obsługa korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, pakowanie i nadawanie paczek, obsługa połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących.

Dysponujemy kierunkowo wykwalifikowaną kadrą

Tym, co nas wyróżnia wśród konkurencji, jest przede wszystkim profesjonalizm i daleko idąca elastyczność w zakresie dostosowania działań do konkretnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Oferując najwyższej jakości usługi z zakresu prowadzenia biura i obsługi korespondencji zadbaliśmy o kompetentną, kierunkowo wykwalifikowaną kadrę, dla której najnowsze trendy w administracji i zarządzaniu nie mają żadnych tajemnic. W zależności od specyfiki prowadzonej działalności i dopasowanego przez nas modelu funkcjonowania biura stacjonarnego, do każdego klienta w sposób ściśle zindywidualizowany dobieramy również zespół kompetentnych pracowników biurowych. Dzięki temu wspierany przez nas nowy inwestor na polskim rynku otrzymuje gwarancję stuprocentowej rzetelności i efektywnej obsługi i bieżącego funkcjonowania jego biura.

Prowadzimy biuro według najlepszych wzorców

Najmocniejszą stroną oferowanej przez nas usługi prowadzenia biura stacjonarnego jest czerpanie z najlepszych wzorców. Każdego przedsiębiorcę inicjującego działalność na polskim rynku zapewniamy, że w ramach naszej kompleksowej obsługi wykorzystujemy efektywne metody i narzędzia z zakresu zarządzania sekretariatem. Dzięki temu możemy zagwarantować nie tylko najwyższą jakość i pełen profesjonalizm, ale również wymierne korzyści płynące ze współpracy z naszymi specjalistami. Prowadzone przez naszych najlepszych specjalistów biuro z pewnością przyczyni się do umocnienia pozycji na polskim rynku, a także bezpośrednio wpłynie na wzrost świadomości nowych produktów i usług wśród klientów. Dodatkowo, za sprawą profesjonalnego sekretariatu wchodzący na polski rynek przedsiębiorca zyska w opinii potencjalnych kontrahentów miano zaufanego i rzetelnego partnera. To wszystko potwierdza, że warto skorzystać z naszej usługi i powierzyć naszym fachowcom prowadzenie swojego biura!