Analizy rynkowe energia wiatraki

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce

Odnawialne źródła energii (tzw. OZE) zyskują w ostatnich latach coraz większe znaczenie w sektorze energetycznym. Wzrost zainteresowania energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (m.in. wiatru, wody, promieniowania słonecznego, biogazów i biopaliw) jest spowodowany przede wszystkim procesem naturalnego wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych – węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Towarzyszące ich zużywaniu zanieczyszczanie środowiska naturalnego, szczególnie…

Analizy rynkowe biotechnologia

Biotechnologia w Polsce – podstawowe dane, wskaźniki i trendy

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca w obrębie badań wiedzę z zakresu biochemii, mikrobiologii i inżynierii. Dynamiczny i niesłabnący rozwój w tym obszarze sprawia, że osiągnięcia biotechnologii znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji, przemyśle chemicznym, spożywczym, wydobywczym, a także w ochronie środowiska, leśnictwie i rolnictwie. Firmy prowadzące działalność biotechnologiczną w Polsce Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem zaangażowania…

Analizy rynkowe wypadek ubezpieczenia

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych auto-casco (AC)

Determinanty ubezpieczeń AC Polisy auto-casco stanowią specyficzny produkt na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Ich zasadniczym celem jest bezpośrednia ochrona majątku w zakresie jego zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub kradzieży. Należy na wstępie zaznaczyć, że właściciele pojazdów nie są na mocy uregulowań prawnych zobowiązani do wykupienia tego rodzaju ubezpieczenia. Z dobrowolności nabycia polisy AC wynika kilka konsekwencji i…

Analizy rynkowe

Ewolucja rynku piwa w Polsce

Tendencje rynkowe Wśród zauważalnych tendencji rynkowych w ostatnich latach jest wyraźny wzrost udziału piw z segmentu economy. Wyniki pokazują, że o ile spada sprzedaż w segmencie Premium, o tyle segment piw ekonomicznych w ostatnich latach wzrósł i utrzymuje się na wysokim poziomie. Polacy coraz częściej wybierają piwa tańsze. Jest to spowodowane spadkiem nastrojów konsumenckich, a także…

Analizy rynkowe piwo

Po jakie piwo sięgają Polacy?

Jak wynika z badania GfK Polonia, przeprowadzonego na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, piwo jest najczęściej konsumowanym napojem alkoholowym w Polsce. Złoty trunek spożywa 63% dorosłych Polaków. Do picia piwa przyznaje się 81% mężczyzn i 46% kobiet. Biorąc pod uwagę przedziały wiekowe, to po piwo najchętniej sięgają Polacy w wieku 30-39 lat – 79%, a…

Analizy rynkowe browar

Browary w Polsce

Według danych The Brewers of Europe w 2013 roku na rynku polskim funkcjonowało 155 browarów. Analizując dane z lat 2008-2013 widać, że liczba browarów dynamicznie wzrasta. W 2008 roku w Polsce funkcjonowało 86 browarów, a więc w ciągu 5 lat nastąpił 80% wzrost. W europejskim zestawieniu Polska jest na 11 miejscu. Przodują Brytyjczycy i Niemcy.…

Analizy rynkowe piwa

Struktura kosztów branży piwowarskiej w Polsce

Jak przyznają eksperci, sam koszt składników oraz produkcji pół litra piwa, to około 20-30 groszy, w zależności od jakości składników. Potwierdzają to przedstawiciele Grupy Żywiec, których wyliczenia wykazują, że 20% ceny stanowią marże handlowców, hurtowników, sklepów. Kolejne 30%, to wydatki na marketing, reklamę oraz transport. Największy koszt, bo 40% ceny stanowią podatki, w tym akcyza.…

Analizy rynkowe piwo

Dystrybucja piwa w Polsce

Charakterystyczny dla polskiego rynku jest niski wolumen sprzedaży w kanale on-trade. Według danych z 2013 roku w Polsce zaledwie 10% piwa sprzedano w pubach, barach, kawiarniach i restauracjach i jest to jeden z najniższych wskaźników wśród krajów Unii Europejskiej. Pod tym względem gorzej od Polski wypadają tylko kraje bałtyckie. Dla porównania europejskimi liderami sprzedaży piwa…

Analizy rynkowe piwo

Dynamika rynku piwa w Polsce

Od 2000 roku rynek piwa w Polsce przechodził dynamiczne zmiany. W ostatnich latach natomiast widać wyraźną stabilizację. Eksperci wskazują, że rynek w Polsce stał się dojrzały. Widać także oznaki nasycenia rynku. Praktycznie od 1990 roku wskaźniki produkcji systematycznie szły w górę. W 1990 roku w Polsce wyprodukowano 11,3 mln hektolitrów piwa, w 2000 roku ten…