Szanse osiągnięcia realnego sukcesu w procesie wprowadzania na polski rynek nowych produktów lub usług zależą od wielu różnorodnych czynników. Wśród nich kluczowe okazuje się wykreowanie spójnych strategii komunikacyjnych, w pełni zindywidualizowanych i bezpośrednio dostosowanych do profilu firmy i rodzaju prowadzonej działalności. Wykorzystanie dedykowanych narzędzi komunikacji marketingowej pozwala debiutującemu przedsiębiorcy od samego początku wyraźnie zarysować swoją obecność na nowym obszarze rynkowym. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik z zakresu public relations nowy gracz może skutecznie wykreować, a następie podtrzymywać i umacniać rozliczne kontakty – zarówno z partnerskimi podmiotami biznesowymi, jak również z gronem swoich obecnych i potencjalnych klientów. Nasza fundacja oferuje kompleksowe wsparcie w ramach realizacji tego rodzaju usług. Pracujący w naszym zespole specjaliści przygotują w pełni oryginalne strategie komunikacyjne, które w efekcie sprawią, że wejście na polski rynek zostanie odpowiednio zaakcentowane, a tożsamość firmy zostanie uformowana w najlepszy możliwy sposób. 

Naszym podstawowym celem korzystny wizerunek debiutującego przedsiębiorcy

Wszystkim przedsiębiorcom planującym wejście ze swoją działalnością na polski rynek albo wdrażającym już nowe produkty i usługi proponujemy fachowe doradztwo i pełną obsługę w obrębie public relations. Naszym podstawowym celem jest w tym zakresie wykreowanie korzystnego wizerunku debiutującej firmy. Kształtowaniu dobrej opinii o nowym graczu na polskim rynku służy szereg technik i narzędzi z zakresu marketingu i komunikacji. Wykwalifikowani w tej dziedzinie specjaliści pracujący w naszym zespole sprawią, że korzystający z naszych usług debiutanci zyskają gwarancję profesjonalnego wparcia i stuprocentowej dbałości o pozytywne zaakcentowanie obecności w otoczeniu rynkowym. Sprawdź, w jaki sposób jesteśmy w tanie Ci pomóc i jakie usługi wchodzą w skład naszej oferty.

Postaw na dobrą komunikację z mediami i tym sposobem buduj renomę swojej marki

Zainicjowanie, a następnie utrzymanie dobrych relacji z otoczeniem rynkowym zależy bezpośrednio od przyjętych strategii komunikacyjnych. Wśród rozlicznych podmiotów, z którymi konieczne jest utrzymanie i moderowanie kontaktów opartych na modelu współpracy, są środki masowego przekazu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że relacje z mediami mają zasadniczy wpływ na wizerunek debiutującego przedsiębiorstwa, a w konsekwencji również na sposób postrzegania go przez konkurencję, partnerów i konsumentów. W tym celu warto skorzystać z oferowanego przez nas wsparcia i dzięki naszym specjalistom zyskać następujące profity:

 • utrzymywanie bieżących kontaktów z redakcjami środków masowego przekazu,
 • dbanie o jasny i czytelny przekaz informacji o firmie, jej ofercie i działalności,
 • moderowanie pojawiających się w mediach treści dotyczących firmy,
 • reagowanie na prezentowanie niewiarygodnych danych i nierzetelność dziennikarską,
 • wymierna współpraca z redakcjami w zakresie przeprowadzenia wywiadów,
 • sporządzanie informacji prasowych i tzw. artykułów sponsorowanych,
 • pozyskiwanie patronatów medialnych w ramach realizowanych projektów i konferencji branżowych,
 • współdziałanie z mediami w ramach akcji promocyjnych i związanych z tym przesięwzięć,
 • moderowanie kontaktów z dziennikarzami w ramach pozostałych obszarów współpracy.

Zaakcentuj swoją pozycję na rynku i wizualnie wyraź solidność swojej marki

Zrealizować cele w postaci pozyskania nowych kontrahentów i poszerzenia grona klientów można również za pomocą tzw. strategii tożsamościowych. Każdy debiutujący przedsiębiorca, który zamierza wprowadzić na polski rynek nowe produkty lub usługi, powinien zwrócić na to szczególną uwagę. Przy analizowaniu szans odniesienia sukcesu w realizowanym przez niego projekcie wdrożeniowym ogromne znaczenie ma przemyślany, a przede wszystkim jasny, czytelny i spójny wizerunek marki, a szerzej także zarysowany obraz firmy. Tego rodzaju zintegrowaną tożsamość debiutującego przedsiębiorstwa należy budować już od samych podstaw. W naszym zespole zatrudniamy najwyższej klasy specjalistów wykwalifikowanych w tej dziedzinie, którzy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomogą opracować w pełni konsekwentny i zharmonizowany system identyfikacji wizualnej, w skład którego wchodzi m.in.:

 • dopasowanie kolorystyki, znaków graficznych i logotypów nowych produktów i usług,
 • uzgodnienie jednolitych formularzy pism firmowych, wizytówek, folderów i ulotek promocyjnych,
 • dostosowanie właściwego kroju pisma i innych elementów edytorskich w materiałach firmowych,
 • dobranie odpowiedniego modelu i kolorystyki strojów firmowych wraz z identyfikatorami pracowników,
 • stworzenie wzoru wykończenia i wyposażenia siedziby firmy, przedstawicielstw i punktów sprzedaży,
 • jednolite oznakowanie samochodów służbowych i innych pojazdów należących do firmy,
 • zaprojektowanie gadżetów firmowych, odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

Z nami skutecznie zadbasz o dobre relacje z otoczeniem

Współpraca z naszymi specjalistami z zakresu public relations przynosi szereg wymiernych korzyści. Dbamy nie tylko o owocne kontakty z mediami i stworzenie spójnego wizerunku debiutującej marki, ale również kreujemy efektywne relacje z otoczeniem instytucjonalnym, samorządowym, społecznym, partnerskim, biznesowym, a nawet konkurencyjnym. Wszystkim debiutującym przedsiębiorcom oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie relacji z urzędami i podmiotami publicznymi, w tym również w ramach działań lobbingowych. Na rzecz naszych Klientów kształtujemy i prowadzimy politykę informacyjną w taki sposób, aby zyskać przychylność władz i ośrodków decyzyjnych do wyznaczonych przez nich celów i realizowanych projektów. W analogiczny sposób podejmujemy szereg podobnych działań względem społeczności lokalnych, starając się pozyskać ich zaufanie i dobrą opinię o nowym graczu na danym obszarze rynkowym. Współpracując z naszym zespołem skutecznie zadbasz o dobre relacje z otoczeniem, a w konsekwencji zyskasz miano solidnego przedsiębiorcy! Stworzenie sobie takiej renomy już na samym starcie nowego biznesu to gwarancja sukcesu na dalszych etapach działalności.