Rozpoczęcie działalności biznesowej na nowym rynku to złożone i wieloaspektowe przedsięwzięcie. Wymaga ono podjęcia szeregu skoordynowanych działań, od których w dużej mierze zależy bezpośrednio sukces zaplanowanej ekspansji i osiągnięcie zamierzonych celów. Uruchomienie procesów wdrożeniowych i ich dalsza realizacja wiąże się przykładowo z koniecznością nawiązania trwałych i owocnych relacji z kontrahentami. W wielu przypadkach niezbędna jest konstruktywna współpraca z partnerami biznesowymi oraz współdziałanie z dostawcami, czy też podwykonawcami. Wprowadzenie nowych produktów i usług może też wymagać wcześniejszego uzyskania niezbędnych pozwoleń o charakterze administracyjnym. Mając na uwadze tego rodzaju potrzeby przedsiębiorców wchodzących na polski rynek, przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę wsparcia podczas wszelkiego rodzaju spotkań, w których będą uczestniczyć. Swoją fachową pomoc proponujemy również w zakresie podejmowanych przez nich negocjacji. Dysponujemy zespołem najwyższej klasy ekspertów, wykwalifikowanych w zakresie stosowania narzędzi komunikacji biznesowej i technik negocjacyjnych. Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty!

Nie bagatelizuj procesów negocjacyjnych i skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów

Nawiązywanie kontaktów biznesowych z innymi firmami to dla debiutującego na nowym rynku przedsiębiorcy kluczowe zadanie. Rozwój inicjowanej działalności w dużej mierze zależy od tego, jak układa się współpraca z kontrahentami. Aby jednak zaistniało takie właśnie owocne i przynoszące obopólne korzyści współdziałanie, należy wcześniej podjąć rozmowy z potencjalnym partnerem. Zarówno charakter takich negocjacji, uzgadniane w ich trakcie założenia, jak również sam przebieg rozmów może odegrać fundamentalną rolę i może mieć zasadniczy wpływ na dalsze relacje. Nie należy zatem bagatelizować procesów negocjacyjnych, a chcąc osiągnąć zamierzone cele debiutanckie i zwiększyć swoją efektywność biznesową, najlepiej skorzystać z naszej fachowej pomocy!

Zapewniamy szeroki zakres wsparcia podczas spotkań i negocjacji

Nasza oferta wsparcia dla przedsiębiorców wchodzących na polski rynek wyróżnia się szerokim zakresem i pełną kompleksowością. Proponujemy profesjonalne wsparcie dla debiutujących firm w trakcie odbywanych spotkań i podejmowanych negocjacji. Nie stanowi dla nas żadnych ograniczeń ani tematyka, ani też charakter prowadzonych rozmów. W naszym zespole pracują specjaliści i eksperci do spraw komunikacji, wykwalifikowani w obrębie różnorodnych dziedzin i branż. Dzięki temu możemy zaoferować fachowe doradztwo i pomoc w zakresie:

 • negocjacji biznesowych z partnerami o znaczeniu strategicznym,
 • uzgodnień dotyczących płaszczyzn współdziałania z kontrahentami,
 • określenia charakteru relacji nawiązywanych z inwestorami,
 • spotkań poprzedzających podpisanie kluczowych umów,
 • omówienia współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami,
 • rozmów z przedstawicielami instytucji publicznych, w tym urzędów, inspektoratów, izb i innych,
 • ustaleń w zakresie spełnienia wymogów formalnych, niezbędnych do uzyskania odpowiednich decyzji, pozwoleń, koncesji itp.

Powyżej zarysowany szeroki zakres oferowanego przez nas wsparcia dowodzi profesjonalizmu i wysokich kompetencji naszego zespołu. Mamy świadomość, że rozpoczęcie działalności na polskim rynku wiąże się z przeprowadzeniem szeregu różnego rodzaju rozmów, spotkań i negocjacji – zarówno z partnerami biznesowymi, jak i podmiotami instytucjonalnymi. W każdym z tych przypadków zapewniamy rzetelną pomoc. Wychodzimy bowiem z założenia, że świadczone przez nas usługi mają odpowiadać realnym potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów.

Dostosowujemy formę wsparcia do realnych potrzeb i oczekiwań naszego Klienta

Oferowana przez nas usługa wsparcia podczas spotkań i negocjacji cechuje się wysoką jakością, profesjonalizmem i dużym poziomem elastyczności. Mając na uwadze konkretne potrzeby przedsiębiorców wchodzących na polski rynek, możemy zarekomendować właściwe i efektywne formy fachowej pomocy. W zależności od ostatecznej decyzji Klienta, jesteśmy w stanie objąć wsparciem podjęte przez niego negocjacje i rozmowy w całościowym wymiarze. W tym celu przewidujemy także możliwość tzw. zastępstwa negocjacyjnego i tym samym pełnego reprezentowania Klienta na podstawie uzyskanych od niego pełnomocnictw. Możemy również zaoferować wsparcie w ograniczonym zakresie – na jednym z etapów procesu negocjacyjnego, np. w obrębie:

 • przygotowania odpowiednich strategii przed przystąpieniem do negocjacji,
 • doradztwa podczas wstępnych rozmów wraz z oceną potencjału rozmówcy,
 • konsultacji w trakcie ostatecznej i decydującej fazy negocjacji,
 • analizy projektu umowy wypracowanego w toku prowadzonych rozmów,
 • rekomendacji w zakresie podjęcia ostatecznej decyzji.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom Klientów i przedstawić im możliwie kompleksową ofertę, w przypadku negocjacji i rozmów podejmowanych z partnerami posługującymi się językiem obcym zapewniamy profesjonalną obsługę tłumaczeniową. Współpracujemy ze sprawdzonymi i kompetentnymi lingwistami, którzy uczestnicząc w spotkaniach negocjacyjnych, tłumaczą rozmowy w obrębie szerokiego katalogu kombinacji językowych. Nasza oferta przewiduje również wykonanie pisemnych przekładów uwierzytelnionych w zakresie wynegocjowanych umów i podpisywanych tekstów porozumień.

Wykorzystujemy zaawansowane strategie negocjacyjne

Wspierając naszych Klientów w czasie spotkań i prowadząc w ich imieniu negocjacje biznesowe, wykorzystujemy zaawansowane i w pełni skuteczne strategie negocjacyjne. W naszym zespole pracują najwyższej klasy eksperci, wykwalifikowani w zakresie komunikacji biznesowej. Ich wieloletnie doświadczenie sprawia, że jesteśmy w stanie zagwarantować stuprocentową skuteczność moderowanych i prowadzonych przez nas rozmów. Z naszą pomocą uzgodnisz tylko najlepsze warunki współpracy z kontrahentami. Dołożymy wszelkich starań, aby w możliwie najlepszy sposób wynegocjować wszelkiego rodzaju umowy biznesowe. Dzięki naszemu wsparciu uzyskasz korzystne zapisy uzgodnień – zarówno w przypadku pojedynczych transakcji, jak również dużych kontraktów.

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie renegocjacji umów

Zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami Klientów, możemy zaproponować i polecić stały monitoring współpracy z partnerami biznesowymi, w kształcie uzgodnionym bezpośrednio w wyniku podjętych wcześniej rozmów. W tym zakresie przeprowadzamy zaawansowaną analizę wyników negocjacji i realizacji ustaleń uzgodnionych w ich toku i podpisanych umów. Jeśli wyniki badania nie są w pełni zadowalające, a korzyści płynące dla debiutującego przedsiębiorcy mogłyby być wyższe, w takim przypadku sugerujemy wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie renegocjacji. Ze swojej strony, zapewniamy zredagowanie wymaganej w tym celu dokumentacji, a następnie przygotowujemy naszego Klienta do podjęcia drugiej tury rozmów. W toku całego procesu rozmów pomagamy natomiast wynegocjować jeszcze lepsze warunki współpracy. Wychodzimy bowiem z założenia, że na każdym kroku świadczonych przez nas usług mamy dbać o to, aby debiutujący przedsiębiorca zyskał jak najwięcej profitów i korzyści.

Zapewniamy stuprocentowe bezpieczeństwo i pełną poufność

Wysoko cenimy sobie zaufanie, jakim darzą nas nasi Klienci. W katalogu podzielanych przez nas wartości na wysokim poziomie stawiamy też etykę zawodową. Z tego więc względu możemy zapewnić, że wszystkie podejmowane przez nas działania w ramach udziału i wsparcia przy negocjacjach są objęte bezwzględną klauzulą poufności. Nikomu nie udostępniamy pozyskanych w procesach danych i nie upubliczniamy założeń, które są przedmiotem rozmów. Stosujemy skuteczne narzędzia i oprogramowanie chroniące przetwarzane przez nas informacje. Ze swojej strony gwarantujemy stuprocentowe bezpieczeństwo i pełną dyskrecję!